χuχulo

 
Starea civilă: singur/ă
Interesat de: femei
Caut relaţii de: prietenie, întâlnire, legatură, distracţie
Adăugat: 13.03.2019
Passion attracts hearts, longing forces the encounter, desire brings your mouth, but only love can join two souls
Puncte48mai mult
Nivelul următor: 
Puncte necesare: 152
Ultimul joc jucat
Let's Fish

Let's Fish

Let's Fish
25 zile în urma

Cadouri

Cadouri: 28

Ceva despre persoana mea

Despre mine
Loving each other ...

I smooth your skin smoothly
And in every stretch of your burning body
I'm mixing ... Saliva and a lot of passion ...
We make love ... We make love ...
With a mixture of tenderness,
Fervor ... Erotic fantasy and heat ...
Increasing the frenzy of both of us
Thing done with a lot of love and sweetness.

And in every move you make
For me, it's a world of happiness,
And, when I'm going to take your clothes off!
I am so excited to the point
To miss you.
I smooth and turn your legs ...
Your breasts being a source of my libido.

I want to feel the compass of the g.z.s
The bad words, the moans ...
Our constant love felt
The continuous horny without rules
In the frenzy comes deliciously, intense and constant
Until you reach the ecstasy of passion.
Interesat/ă de
https://www.youtube.com/watch?v=F06yZRKacFs

Ultimele vizite

Număr total de vizite: 1472
18 zile în urmă
20 zile în urmă
21 zile în urmă
24 zile în urmă
25 zile în urmă
25 zile în urmă
25 zile în urmă
25 zile în urmă
25 zile în urmă

Gard