Nepísané pravidlá hry

Na Hry.pravda.sk môžete stretnúť nových ľudí, vychutnať si vaše obľúbené hry a získať príležitosť naučiť sa nové hry. V Hráčskej etikete nájdete návody na to, ako používať túto stránku, ako tu stráviť svoj čas zmysluplne a ako si iní hráči môžu vychutnať vašu spoločnosť.

Nezabúdajte, že hráte s inými hráčmi, ktorí vás maj radi, chcú si vychutnávať chat a emócie, radosť zo stretávania sa s ľuďmi a satisfakciu z hry. Nesklamte ich nevhodným správaním.

Správajte sa tak, ako sa k vám správajú druhí. Ak chcete vyjadriť svoj názor, nebuďte agresívni, snažte sa vysvetliť vaše stanovisko s rešpektom voči ostaným hráčom. Nezabúdajte, že je to len hra.

Prosím, hrajte podľa pravidiel hry až dovtedy, kým nie je vyhlásený víťaz. Zapamätajte si prosím, že porušovanie Hernej etikety môže mať za následok zrušenie vášho konta a stratu prístupu na Hry.pravda.sk.

Prezývka
 • Prezývka (nick) je meno vybrané a používané užívateľom tejto stránky. Prezývka nemôže:
  • Urážať iných ľudí, predovšetkým ich rasu, náboženstvo, históriu, národnosť, alebo sexuálnu orientáciu,
  • Byť vulgárna, teda obsahovať vulgárne slová v iných jazykoch. Zakázané sú aj synonymá a skratky nadávok,
  • Obsahovať mená alebo podpisy pripomínajúce iných hráčov alebo Adminov, ktoré môžu viesť k domnelej zámene identít,
  • Nezabúdajte, že všetky prezývky porušujúce vyššie uvedené pravidlá môžu byť zablokované bez varovania a vysvetlenia.
 • Prezývka nemôže byť:
  • Zmenená. Dobre si preto rozmyslite, akú prezývku chcete používať,
  • Prenesená na inú osobu,
  • Používaná počas ďalšej registrácie, aj keď bolo konto vymazané,
  • Pridelená inej osobe. Vaše konto je vždy vašou zodpovednosťou a jeho zneužitie inými stranami môže vyústiť do jeho zrušenia.
  Môžete mať len jedno konto na jednej stránke. Používajte stránku v súlade s jej účelom; nebudete potrebovať ďalšie konto. Predpokladáme, že osoba, ktorá používa viac ako jedno konto, sa nespráva v súlade s férovými pravidlami.
Bezpečnosť
 • Používajte metódu absolútneho utajenia. Nehovorte nikomu svoje heslo, číslo svojej kreditnej karty, adresu alebo iné súkromné údaje. Ak niekto vystupuje ako zamestnanec našej spoločnosti a pýta si od vás podobné údaje, ide o podvodníka a mali by ste nás o ňom okamžite informovať.
 • Vyberte si ťažšie heslo pre vaše konto, používajte aj čísla. Nepoužívajte populárne slová, banálne kombinácie, vaše meno, mená vašich detí alebo členov rodiny.
 • Neposkytujte nikomu na chate informácie o vašom súkromnom živote. Nezabúdajte, že môžete udať osobu, ktorá sa snaží použiť vaše osobné údaje pre nezákonné účely.
Konverzácie s hráčmi
 • Prosím, správajte sa k ostatným, ako by ste s nimi hrali tvárou v tvár. Nepoužívajte vulgárne slová, urážky, slovné útoky, neprovokujte konflikty. Niekedy je lepšie zostať ticho, ako ľutovať slová, ktoré ste použili.
 • Neotravujte ostatných konverzáciami, nezahlcujte ich, nezneužívajte veľké písmená používaním funkcie CAPS LOCK. Nepropagujte iné webové stránky.
 • Buďte priateľskí voči ostatným hráčom, odpúšťajte im, všetci predsa robíme chyby. Pamätajte, že na stránke sa objavia ľudia s rôznymi kultúrnymi zvykmi, nie každý hovorí rovnakým jazykom. Prosím, buďte tolerantní ku všetkým.Ak niekto od vás žiada radu alebo informáciu, pokúste sa mu pomôcť.
Hra
 • Neopúšťajte hru pred jej koncom. Viaceré opustenia hry môžu mať za následok zníženie vášho hodnotenia a dočasné zamietnutie prístupu k hre.
 • Nezdržujte hru ani sa nepokúšajte odradiť od hry vášho oponenta. Neotravujte ostatných hráčov, špeciálne vašimi poznámkami.
 • Keď vstupujete na stôl, mali by ste sa opýtať ostatných hráčov, či sa k nim môžete pridať. Niekedy je miesto rezervované a hráči čakajú na konkrétnu osobu, ktorá sa k nim pripojí.
 • Buďte féroví. Akékoľvek pokusy o podvádzanie v hre budú potrestané a môžu viesť k zabráneniu vášho prístupu k našej stránke.
Adminitrátor (Admin)

Admin môže rozhodnúť o zákaze prístupu užívateľa k stránke (dočasne alebo natrvalo) alebo odstrániť ho z chatu, a to aj bez predchádzajúceho varovania, ak je porušenie pravidiel neodškriepiteľné. Konečné rozhodnutie vykonáva naše Centrum podpory. Ak sa po vypršaní trestu inkriminovaný hráč stále správa nevhodne, trest môže byť predĺžený natrvalo.
Admin individuálne posudzuje, či boli Herná etiketa alebo Pravidlá používania zneužité, ale nie je to povinný urobiť a nie je ani zodpovedný za to, ak sa takéto porušenie objaví. Ak si myslíte, že Admin sa nesprával férovo, môžete na neho podať sťažnosť prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii Nápoveda

Hráčske sťažnosti

Ak hráč nesúhlasí s postupom alebo s trestom Admina, môže poslať sťažnosť Superadminovi Centra podpory. Hráč by mal v sťažnosti uviesť:
 • Prezývku
 • Opis problému/konfliktu
 • Názov hry a miestnosti
 • Čas a dátum
Všetkými sťažnosťmi ohľadom ligových miestností sa zaoberajú len majitelia týchto miestností. Centrum podpory môže konať v ligových miestnostiach len v prípade veľmi závažných porušení Hernej etikety alebo Podmienok služby.

Iné pravidlá
 • Je zakázané používať hry alebo chat v rozpore so zákonom alebo proti Podmienkam služby, konkrétne propagovať, spamovať, predávať (hlavne herné žetóny), alebo posielať pornografický obsah alebo iný materiál, ktorý je v rozpore s univerzálnymi pravidlami morálky.