Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom poskytnutých osobných údajov je spoločnosť GameDesire Sp. z o.o. so sídlom v Krakove (31-481) na ulici Promienistych 1, zapísaná v Obchodnom registri Štátneho súdneho registra Okresným súdom pre Krakov – centrum v Krakove, 11. obchodné oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom 204304, s daňovým identifikačným číslom (NIP) 9452074881 a identifikačným číslom (REGON): 120385702 a spoločnosť GameDesire Limited so sídlom na adrese v Xemxija (Malta) na Bella Vista, Triq is-Simar Street, SPB 4051 Xemxija, Malta, zapísaná do Obchodného registra Registrátorom spoločností pod č. C 48533. Daňové identifikačné číslo (NIP): MT20328009.

Spoločnosti Gamedesire sp. z o.o. a GameDesire Limited sa spoločne označujú ako prevádzkovatelia.

Prevádzkovateľ menoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontrolóra môžete kontaktovať písomne na adrese privacy@gamedesire.eu

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Spracúvame len osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ak sa chcete zaregistrovať na našej webovej lokalite, požadujeme vyplnenie vašej e-mailovej adresy a prihlasovacích údajov. Okrem toho spracúvame číslo IP adresy používateľa a jedinečné identifikačné číslo vygenerované na základe hardvérovej a softvérovej konfigurácie počítača. Spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na používanie našej webovej lokality.

Okrem toho nám môžete poskytnúť viac osobných informácií vo vašom profile. Môžete nahrať svoju fotografiu a poskytnúť nám:

 1. meno,
 2. dátum narodenia,
 3. pohlavie,
 4. mesto a krajinu, z ktorej pochádzate,
 5. svoj vzťahový stav,
 6. či uprednostňujete hrať so ženami alebo mužmi.

Prenos týchto údajov je dobrovoľný.

Tieto údaje spracovávame na marketingové, štatistické a výskumné účely (áno, vykonávame výskum s cieľom poskytovať našim hráčom ešte lepšie služby). Vďaka nim môžeme prispôsobovať našu ponuku osobne pre vás. Zároveň vám umožňujú využívať sociálne funkcie našej lokality, ktoré umožňujú komunikáciu medzi hráčmi. Nezabudnite, že je na vás, či nám chcete poskytnúť tieto údaje.

Okrem toho môžete kedykoľvek v nastaveniach ochrany osobných údajov vybrať, kto uvidí vaše údaje.

Naša webová lokalita má tiež automatický systém, ktorý nám umožňuje zistiť podozrivé správanie. Pre hráča nie je nič horšie ako nečestný protivník. Maximálne sa snažíme, aby hranie našich hier bolo napínavé a férové. Z tohto dôvodu monitorujeme činnosť hráčov na našej webovej lokalite. Náš systém však neprijíma automatické rozhodnutia. Na konci je vždy človek, ktorý hodnotí výsledky profilovania.

ÚČELY SPRACÚVANIA

Hlavným účelom, na ktorý spracovávame vašu e-mailovú adresu, číslo IP adresy používateľa a jedinečné identifikačné číslo vygenerované na základe hardvérovej a softvérovej konfigurácie a prihlasovacie údaje, je realizácia našich základných služieb – hier. Vďaka tomu, že máme vaše údaje, si môžete vytvoriť účet a hrať naše hry.

Ak ste s tým súhlasili, vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, budú použité na marketingové účely. Budeme vám posielať správy obsahujúce informácie o dostupných propagačných akciách, udalostiach, súťažiach a bonusoch.

Ak ste okrem e-mailovej adresy poskytli aj ďalšie údaje, budeme môcť prispôsobiť ponuky a správy zvlášť pre vás. Vďaka tomu budete dostávať informácie zodpovedajúce vašim záujmom a preferenciám. Nikto nemá rád nekonkrétny spam.

Aby sme mohli neustále zlepšovať našu webovú lokalitu, poskytnuté údaje spracovávame na štatistické a výskumné účely. Chceme byť čoraz lepší a lepší, preto musíme našich používateľov dokonale poznať.

Na zabezpečenie najvyššej kvality poskytovaných služieb sme vytvorili systém, ktorý nám umožňuje predchádzať podvodom. Nečestní hráči nemajú na našej lokalite miesto. Z tohto dôvodu spracovávame osobné údaje, aby sme zaistili vašu bezpečnosť a chránili vás pred podvodníkmi.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov.

ZÁKLAD SPRACOVANIA

Údaje, ktoré poskytnete pri registrácii na našej webovej lokalite (e-mailová adresa a prihlasovacie údaje), spracúvame na základe zmluvy, ktorú s vami uzatvárame.

Údaje, ktoré poskytnete dobrovoľne na marketingové účely, spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Dobrovoľne poskytnuté údaje sa používajú aj na štatistické a výskumné účely. Základom ich spracovania je náš legitímny záujem. Musíme vedieť, čo sa deje na našej lokalite, ktorú sa snažíme neustále zlepšovať.

Údaje, ktoré spracovávame z bezpečnostných dôvodov, t. j. údaje o aktivite hráčov na našej webovej lokalite, ich prihlasovacie údaje, e-mailové adresy a ďalšie poskytnuté údaje, spracúvame na základe nášho legitímneho záujmu. Chceme zabrániť podvodom na našej webovej lokalite. V tejto súvislosti používame profilovanie, ale v dôsledku toho sa neprijímajú žiadne automatické rozhodnutia. Posledné slovo má vždy človek.

KTO OD NÁS ZÍSKA VAŠE ÚDAJE?

Na zabezpečenie najvyššej kvality služieb využívame služby externých dodávateľov. Našich partnerov vyberáme veľmi starostlivo. V nasledujúcej tabuľke uvádzame zoznam týchto sprostredkovateľov:

Meno Hlavné zariadenie Aké údaje poskytujeme? Na aký účel?
Mailgun Technologies Inc. 535 Mission St.
94105 San Francisco USA
 • E-mailová adresa
 • Odosielanie komerčných správ

Ako vidíte, údaje prenášame sprostredkovateľom so sídlom v krajinách mimo Európskej únie. Normy ochrany údajov v týchto krajinách sú vysoké.

VAŠE PRÁVA

Ak máte akékoľvek pochybnosti, otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, napíšte našej zodpovednej osobe pre ochranu údajov. Môžete ju kontaktovať prostredníctvom e-mailu privacy@gamedesire.eu.

Nezabudnite:

 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas. Nebude to mať negatívne dôsledky pre samotnú hru. Jednoducho vám prestaneme posielať marketingové správy. Odvolanie súhlasu, samozrejme, nemá vplyv na spracovanie vykonané na základe daného súhlasu. Ak chcete odvolať súhlas, upravte údaje vo svojom profile alebo nám napíšte.
 • Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom.
 • Máte právo opraviť svoje osobné údaje a dokonca ich vymazať. Vymazanie údajov, ktoré sú potrebné na poskytnutie služby, znamená, že vymažete daný účet.
 • Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu údajov a požadovať obmedzenie tohto spracovania.
 • Vo vzťahu k údajom, ktorých spracovanie je založené na súhlase, máte právo požiadať o ich prevod.
 • Máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu.


AKO DLHO UCHOVÁME VAŠE ÚDAJE?

Vaše údaje spracovávame dovtedy, kým ste s nami. Po odstránení vášho účtu budú vaše údaje naďalej uchovávané iba po dobu obmedzenia nárokov.

Vždy sa na nás môžete obrátiť. Posnažíme sa vám pomôcť!