MARGOLCIA288

 
Zodiac sign: מאזנים
יום הולדת: 09-24
הצטרף: 05/03/2009
נקודות58עוד
Next level: 
Points needed: 142
Last game

Games activity

פוקר Texas Hold'em

פוקר Texas Hold'em

משחקים שהסתיימואסימונים ברווח
36051152.13 mln
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
פוקר אומהה

פוקר אומהה

משחקים שהסתיימואסימונים ברווח
3117699.07 mln
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
קוביות (Yatzy)

קוביות (Yatzy)

ניצחונותדירוג
14996.88

Gifts

Gifts : 20

תמונות

Wall