9 Ball Pool

20 online
Pot die 9-bal
20 online
Speel

9-bal is fantastisch - spelregels

Introductie

Pool 9 is een biljart spel voor 2 spelers, en wordt gespeeld op een tafel met zes pockets met 9 genummerde ballen en een cue bal. De ballen zijn genummerd van 1 tot en met 9. De speelbal is wit en ongenummerd. Spelers potten de negen verschillende ballen door de cue bal te raken met een keu.

Doel van het spel

Het doel van Pool 9 is de 9-ball potten. De speler die als eerste de 9-bal pot, wint het spel. De 9-bal is geel en wordt onderscheiden van de 1-bal door zijn streep. Pool 9 is uniek tegenover andere biljartgames daar een speler slechts één enkele bal hoeft te potten, de 9-ball, om het spel te winnen. De 9-bal kan op elk moment tijdens het spel worden gepot.

Beurten afwisselen

Net zoals bij andere biljartgames, spelen spelers om de beurt. Als een speler aan de beurt is, mag deze blijven spelen totdat hij A) een schot mist, of B) een fout begaat. (Zie de Foul sectie voor overtredingen)

Het spel

De belangrijkste regel om te onthouden bij Pool 9 is dat voor elke stoot, de speelbal eerst contact moet maken met de laagst genummerde bal op de tafel voordat u andere ballen raakt, anders betreft dit een overtreding. De laagst genummerde bal op de tafel hoeft niet te worden gepot, alleen als eerste geraakt worden. Spelers kunnen elke bal op elk gewenst moment potten, zolang de laagst genummerde bal op de tafel, de eerste bal is die wordt geraakt door de cue bal. Als tijdens de beurt van een speler, geen bal gepot wordt en geen overtreding wordt begaan, Dan verliest de speler gewoon zijn beurt. Als tijdens de beurt van een speler, geen bal werd gepot en een overtreding wordt begaan, verliest de speler zijn beurt en mag de tegenspeler de witte bal willekeurig op de tafel plaatsen. (Zie de Foul sectie voor overtredingen en sancties.) Als een speler tijdens zijn beurt, een bal pot en geen overtreding beging, blijft hij aan de beurt om verder te spelen. Op geen enkel moment tijdens het spel hoeven spelers aanspraak te maken op een stoot.

Openbreken

Het openbreken bestaat uit de eerste stoot, wanneer de witte cue bal de andere ballen raakt die zich in het rack bevinden. Voor het openbreken, moet de cue bal eerst de 1-bal raken. Aangezien het doel van het spel is om de 9-bal te potten, wint diegene die openbreekt als de 9-bal wordt gepot tijdens het openbreken van het rack. Maar daar de 9-bal zich centraal in het rack bevindt, komt dit zelden voor. Als de speler die openbreekt geen bal raakt tijdens het openbreken, gaat de beurt naar de andere speler. Als de speler die openbreekt één of meer ballen pot tijdens het openbreken (niet de cue bal) mag hij verder blijven spelen. Ongeacht welke bal de speler pot tijdens het openbreken, moet de volgende stoot van de speler eerst contact maken met de laagst genummerde bal op de tafel, anders betreft dit een overtreding. Bijvoorbeeld: Een speler breekt open en pot de 5-bal. Omdat hij een bal gepot heeft, mag de speler verder blijven spelen. Daar de 1-bal is nog steeds de laagst genummerde bal op de tafel is, moet bij de volgende stoot, de cue bal eerst contact maken met de 1-bal.

Overtredingen

 • De openbreken bestaat uit de eerste stoot, wanneer de witte cue bal in contact komt met de andere ballen in de rack. Voor het openbreken, moet de cue bal eerst contact maken met de 1-bal, en tenminste vier ballen moeten de banden raken. De banden zijn de zijkanten van de pooltafel.
 • Een scratch komt voor wanneer de witte bal wordt gepot. De speler die scratcht, verliest zijn beurt. De tegenspeler mag de cue bal vervolgens willekeurig op de tafel plaatsen.
 • Als de eerste bal die geraakt wordt door de cue bal niet de laagst genummerde bal op de tafel is, betreft dit een overtreding en verliest de speler zijn beurt. De tegenspeler komt aan de beurt en mag de cue bal willekeurig op de tafel plaatsen. Zelfs als tijdens de beurt van een speler, de laagst genummerde bal op de tafel wordt gepot, en die bal niet de eerste bal was die in aanraking kwam met de witte bal tijdens die stoot, dan betreft dit een overtreding.
 • Voor elk stoot, moet ofwel de cue bal of tenminste één andere bal de kussens raken. Anders betreft dit een overtreding. De enige uitzondering op deze regel is wanneer een bal op correcte wijze gepot wordt, zonder overtreding. In dat geval hoeft geen enkele bal de kussens te raken.
 • Voor elk stoot, moet de cue bal minstens één andere bal raken. Anders betreft dit een overtreding.
 • Als een speler drie overtredingen na elkaar begaat, verliest hij het spel.
 • Als een speler meerdere overtredingen begaat tijdens één stoot, worden deze aangerekend als één overtreding.

Voorbeeldspel:

 • Speler 1 breekt open en pot de 6-bal tijdens het openbreken.
 • Speler 1 mag verder spelen en raakt de 3-bal met de 1-bal, wat de 3-bal pot.
 • Speler 1 raakt de 7-bal met de 1-bal, maar geen enekel bal wordt gepot. Hij verliest zijn beurt.
 • Speler 2 is nu aan de beurt. De laagst genummerde bal op de tafel is nog steeds de 1-bal. Speler 2 raakt de 8-bal met de 1-bal, wat de 8-bal pot.
 • Speler 2 raakt de 4-bal met de cue bal, wat de 4-bal pot. Daar de 4-bal niet de laagst genummerde bal op de tafel was, begaat speler 2 een overtreding. Hij verliest zijn beurt en speler 1 mag de cue bal willekeurig op de tafel plaatsen.
 • Speler 1 is terug aan de beurt. Speler 1 plaatst de cue bal willekeurig op de tafel. De laagst genummerde bal op de tafel is nog steeds de 1-bal.
 • Speler 1 raakt de 9-bal met de 1-bal, wat de 9-bal pot. Speler 1 wint het spel.