Domino's

18 online
Word de Expert van stenen en sets!
18 online
Speel

Hoe Domino spelen - spelregels

Domino is een spel dat ontstond in China rond 1120. Domino werd bekend in Europa tijdens de 18de eeuw, met name in Venetië. Tegenwoordig is het spel bekend over de hele wereld (Het is bijna onmogelijk om iemand te vinden die nog nooit van het spel hoorde).

Domino heeft verschillende varianten – met verschillende dominostenen en spelregels voor elke variant. De meest populaire dominosets (die hun naam krijgen van de hoogste rankingen) zijn: 'Dubbele zes' (28 stenen), 'Dubbele negen' (55 stenen), en 'Dubbele twaalf' (91 tiles). De traditionele Chinese domino bestaat uit 32 stenen. Mahjong is afkomstig van Domino.

Het hieronder beschreven basisspel word gespeeld met: 'Dubbele zes'. Het spel is geschikt voor 2 spelers.

Doel van het spel

Het doel van het spel is om de dominostenen zo neer te leggen om 100 punten te behalen voor de tegenspeler en verschillende rondes te spelen voor het einde van het spel. Het doel van elke ronde is om zo veel mogelijk dominostenen kwijt te raken.

Stenen

Het spel bestaan uit dominostenen (stenen) verdeeld in twee helften (helften). Op elke helft staan stippen. Er zijn ook blanco stenen. Een complete set bestaat uit 28 dominostenen. Elke steen heeft een verschillende waarde en geen twee stenen zijn gelijk. De waarde van elke steen is evenredig zijn aantal stippent.

Het aantal stippen kan variëren tussen 0-6. Er zijn 7 dubbele stenen – beide helften met dezelfde waarde; op de andere 21 stenen is elke waarde verschillend.

De stenen worden opengelegd om de uiteinde samen te leggen. Eindes (helften) kunnen verbonden worden als ze het zelfde aantal stippen hebben. Dubbele stenen worden iets anders neergelegd – deze roteren 90 graden zodat ze aan beide kanten kunnen verbonden worden met stenen van gelijke waardes. Dubbele stenen ranken ook hoger. De hoogste ranking is de 'dubbele zes', dan de 'dubbele vijf', enz… Wanneer beide helften blank zijn (met waarde 0) rankt deze toch nog hoger dan stenen met twee waardes, bv: 5 en 6 (met waarde 11). Dit is belangrijk tijdens de eerste ronde (meer details in de hoe beginnen spelen sectie). Indien stenen dezelfde eindwaarde hebben (bv. 3&6 en 4&5), rankt de steen met de hoogste waarde op een helft ook het hoogst (in dit geval 3&6).

Om te beginnen

Om te beginnen neemt elke speler 7 stenen en de andere 14 uit de pot. De speler met de hoogste dubbele steen begint het spel. Indien niemand een dubbele steen heeft, telt de hoogste niet dubbele ranking. Deze speler mag bijgevolg de eerste steen leggen voor de beurt overgaat naar de tegenspeler.

Het spel spelen

Vervolgens leggen de spelers afwisselend stenen af, om de layout op te stellen. Ze moeten hun stenen zo plaatsen om zo veel mogelijk punten te behalen (meer details bij de Scores sectie).

Indien een speler over een steen beschikt die in de layout past, kan deze toegevoegd worden. Indien een speler niet over overeenkomende stenen beschikt, moet een andere steen uit de pot genomen worden, tot een passende steen getrokken wordt, of de pot op is. Van zodra de speler een overeenkomende steen trekt wordt deze neergelegd en gaat de beurt over naar de tegenspeler. Een speler kan geen steen uit de pot nemen indien deze reeds over een passende steen beschikt. Als de pot leeg is en een speler beschikt niet over overeenstemmende stenen, gaat de beurt over naar de tegenspeler.

De layout kan 2, 3 of 4 uiteinden bevatten. Eerst worden de stenen naast de eerste steen gelegd, zodat de layout twee uiteinden heeft. Maar de layout kan tot 4 uiteinden hebben – als twee lijnen worden toegevoegd aan de eerste dubbele steen. De eerste dubbele is de eerst afgelegde steen in die ronden met hetzelfde aantal stippen op elke helft. Het is de enige steen waaraan andere stenen kunnen worden toegevoegd aan alle 4 zijdes, en niet enkel aan twee.

Het spel kan blokkeren – indien geen enkele speler over een steen beschikt die overeenstemt met de layout en als de pot leeg is. In dat geval eindigt die ronde, zelfs als geen enkele speler al zijn stenen kon wegspelen.

Scores

Punten worden toegekend tijdens en aan het einde van elke ronde.

PUNTEN WORDEN TOEGEKEND TIJDENS EEN RONDE wanneer het aantal stippen op de stenen in de layout deelbaar zijn door 5. In dat geval wordt de som toegevoegd aan de punten van die speler. De uiteindes zijn de 'uiteindes' van de layout die kan worden weggespeeld in de huidige layout. Om te bekijken welke stenen beschikbaar zijn en wat hun waarde is, is er een venster voorzien links bovenaan (boven de pot) dat de huidige 'uiteinden' en hun som weergeeft.

Bijvoorbeeld, als de layout uiteinden '2', '2', en '1' zijn (met als som 5), worden 5 punten toegekend. Indien dit '6' is, en dubbele '2' (met als som 10), worden 10 punten toegekend.

PUNTEN WORDEN TOEGEKEND AAN HET EINDE VAN EEN RONDE op twee verschilende manieren. Een ronde endigt wanneer een speler al zijn stenen heeft weggespeeld, en een tweede mogelijk scenario is dat het spel geblokkeerd is.

Indien een speler aan het einde van een ronde al zijn stenen heeft weggespeeld krijgt deze punten. Het aantal punten is gelijk aan het aantal overblijvende stippen op de stenen van de tegenspeler. Het nummer wordt afgerond naar meerwaardes van 5.

Als de ronde eindigt door een blokkering, is de winnaar degene met de meeste punten. Als beide spelers hetzelfde aantal punten hebben, is de winnaar degene met het minst aantalstenen. Als beide spelers hetzelfde aantal punten en hetzelfde aantal stenen hebben, is de winnaar degene die de laatste steen speelde. De winnende speler deelt het totaal van de punten van zijn tegenspeler (naar beneden afgerond en deelbaar door 5) verminderd met zijn/haar eigen punten. Wat betekent dat de winnende speler (bij een geblokkeerd spel) negatieve puntenkan scoren!

Het einde

Een ronde eindigt wanneer een speler de laatste steen legt,of wanneer geen enkele speler overeenkomende stenen heeft en de pot leeg is.

Het spel is gedaan wanneer een speler 100 punten behaalt. Indien een speler 100 punten behaalt tijdens een ronde, wint deze het spel dat ook eindigt.