Snooker Live Pro

364 online
Toon uw kunnen en tafeletiquette
364 online
Speel

Hoe te spelen Snooker - spelregels

Doel van het spel

Snooker is een biljartspal voor twee spelers, gespeeld met 15 volle rode ballen, een witte cue ball, en zes gekleurde ballen. Spelers spelen om de beurt en scoren punten door ballen te potten. Rode ballen zijn één punt waard en en elk van de zes gekleurde ballen heeft een andere waarde, tussen twee en zeven punten. Aan het einde van het spel, nadat alle ballen gepot zijn, wint de speler met het meeste aantal punten.

Tafelopstelling

Zo ziet de snookertafel eruit bij aanvang van het spel, voor enige bal werd geraakt.

Snookertafel bij het breken van de ballen.

Spelers spelen om de beurt

Snooker is een spel voor twee spelers. Zoals bij andere biljartspelen, spelen bij snooker spelers om de beurt. Als speler 1 een bal pot, blijft hij verder spelen. Als speler 1 geen bal pot, gaat de beurt naar speler 2 die de kans krijgt om te potten. Als speler 1 een overtreding begaat (zelfs als hij een stoot maakt), is zijn beurt ongeldig en gaat deze over naar speler 2. Bekijk de Overtredingen voor een lijst van alle overtredingen en hun sancties.

Het openbreken

Om de ballen te breken, moet de witte bal eender waar, maar binnen de halve cirkel geplaatst worden. Na een stoot met de keu, moet de cue ball eerst een rode bal raken, om geen overtreding te begaan. (Zie onderstaande lijst met overtredingen.)

Basis spelregels

Een snooker spel bestaat uit twee fases.
Fase een
De basisregel van fase 1 is dat elke speler afwisselt tussen het het potten van de volle rode en de gekleurde ballen. Na het openbreken van de ballen, moet een speler eerst een rode bal potten, en dan een gekleurde bal, weer een rode bal, opnieuw een gekleurde bal, etc.., tot alle alle ballen op de tafel zijn gepot. Rood, gekleurd, rood, gekleurd, rood, gekleurd, dat is het ritme. De zes gekleurde ballen zijn: geel, groen, bruin, blauw, roze, en zwart. Nadat een rode bal gepot is, blijft deze in de pocket. Maar na het potten van een gekleurde bal, wordt deze altijd verwijdert uit de pocket en terug op de tafel geplaatst.
Fase twee
Nadat alle gekleurde ballen op tafel gepot zijn, veranderen de regels van het spel op twee manieren: 1. De gekleurde ballen worden niet langer terug op de tafel geplaatst wanneer ze gepot worden 2. De gekleurde ballen moeten nu volgens waarde gepot worden. Met andere woorden, eerst geel, dan groen, dan bruin, dan blauw, dan roze, dan zwart. Wanneer de zes gekleurde ballen gepot zijn, is het spel gespeeld. De speler die het meeste aantal punten verwierf tijdens het spel, wint.

In de eerste fase (rode ballen op de tafel), aan het begin van een speler zijn beurt, moet hij eerst een rode bal spelen.
In fase twee (geen rode ballen op de tafel), aan het begin van een speler zijn beurt, moet hij eerst een gekleurde bal spelen met de laagste waarde op de tafel.

Balwaarde

Gekleurde ballen moeten worden toegewezen

Elke keer een speler een gekleurde bal moet potten, moet hij eerst de which gekleurde bal aangeven die hij wil potten. De speler hoeft de pocket NIET aan te duiden, enkel de bal. Als de speler toch een andere bal pot dan de aangewezen gekleurde bal, begaat hij een overtreding. Bekijk de Overtredingen onderaan de geassocieerde sancties en voorbeelden. Als de speler met succes de juiste gekleurde bal pot, zal hij de punten verdienen volgens de waarde van die bal. Als de speler de juiste gekleurde bal niet kan potten maar geen overtreding begaat, mist hij enkel zijn beurt. Het is dan aan zijn tegenspeler om te stoten.

Snookertafel met de aangegeven bal.


Rode ballen kunnen nooit aangewezen worden. Als de speler een rode bal moet potten, kan hij elke rode bal in elke pocket spelen. De speler kan ook meerder rode ballen potten tijdens dezelfde beurt zonder een overtreding te begaan.

Eerste Contact

Na een stoor met de keu, moet de witte bal eerst:
A) een rode bal raken, mits de speler op rood moet spelen
OR
B) de gekleurde bal raken, die de speler heeft aangeduid. Als de cue ball eerst een andere bal raakt dan de aangeduide gekleurde bal, begaat hij een overtreding. Als de speler op rood speelt en de cue ball eerst een gekleurde bal raakt, begaat hij een overtreding.

Overtredingen

  • Als een speler eerst een aangeduide gekleurde bal moet potten, en deze niet pot, begaat hij een overtreding, zelfs als hij een andere bal(len) zou potten. De speler verliest zijn beurt, krijgt geen punten, en de tegenspeler krijgt de waarde van de aangeduide gekleurde bal toegewezen.
  • Als de speler een rode bal moet potten, en in plaats daarvan een gekleurde bal pot, begaat hij een overtreding. De speler verliest zijn beurt, krijgt geen punten en de tegenspeler krijgt de waarde van de aangeduide gekleurde bal toegewezen.
  • Als een speler op rood speelt en een gekleurde bal pot (zelfs als hij ook een rode bal pot) is dit een overtreding. De speler krijgt geen punten, verliest zijn beurt en de tegenspeler krijgt het aantal punten toegewezen aan de gekleurde bal die werd gepot.
  • Als een speler die op een aangeduide gekleurde bal speelt, een andere bal pot (ook al pot hij ook zijn aangeduide gekleurde bal), begaat hij een overtreding. De speler krijgt geen punten, verliest zijn beurt en de tegenspeler krijgt het aantal punten toegewezen aan de bal die werd gepot. Bijvoorbeeld: Speler 1 duidde de gele bal aan als de bal die hij wil potten. En pot in de plaats de blauwe bal. Speler 1 krijgt geen punten en verliest zijn beurt. Speler 2 krijgt 5 punten toegewezen (blauw=5) voor de overtreding van speler 1.
  • Om de ballen uit elkaar te breken, moet de witte bal in de halve cirkel geplaatst worden zoals aangegeven op de afbeelding. De cue ball mag enkel verplaatst worden binnen die halve cirkel. Na een stoot met de keu, moet de cue ball eerst een rode bal raken, anders begaat hij een overtreding. De sanctie voor die overtreding is dat de speler zijn beurt verliest.
  • Zoals eerder aangegeven in de Basis spelregels, moet een speler afwisselen tussen het potten van rode en gekleurde ballen. Wanneer een speler een rode bal moet potten, moet de cue ball eerst een rode bal raken. Als de cue ball eerst een gekleurde bal raakt, betreft dit een overtreding en verliest die speler zijn beurt. De tegenspeler verdient dan de punten voor de bal die niet geraakt mocht worden. Bijvoorbeeld: De beurt is aan speler 1 en hij moet een rode bal potten. Tijdens de poging om die rode bal te raken, raakt de cue ball eerst de roze bal. Waarop de roze bal, vervolgens de rode bal raakt, en ook enkel die rode bal wordt gepot. Daar de roze bal eerst werd geraakt, begaat speler 1 een overtreding, zelfs als hij eerst de rode bal potte. Speler 1 verliest zijn beurt en krijgt geen punten. Speler 2 krijgt 6 punten toegewezen (roze=6) voor de overtreding begaan door Speler 1.
  • Zoals bovenaan aangegeven in de Basis spelregels, moet een speler afwisselen tussen het potten van rode en gekleurde ballen. Als een speler een gekleurde bal moet potten, zal hij volgens de spelregels eerst de gekleurde bal moeten aanduiden die hij wil potten. De cue ball moet eerst die aangeduide gekleurde bal raken. Als de cue ball eerst een rode of anders gekleurde bal raakt, betreft dit een overtreding en verliest de speler zijn beurt (zelfs als de aangeduide gekleurde bal werd gepot). De tegenspeler krijgt bijgevolg de punten voor de onjuist geraakte bal. Bijvoorbeeld: Speler 1 is aan de beurt en hij moet de groene bal potten. De cue ball raakt eerst een rode bal en de rode bal raakt vervolgens de groene bal en de groen bal wordt ook gepot. Daar de groene bal niet eerst werd geraakt, begaat speler 1 een overtreding en verliest zijn beurt, zonder punten te verdienen. Speler 2 krijgt 3 punten (groen=3)voor de overtreding begaan door speler 1.
  • Indien, na een stoot met de keu, de cue ball geen enkele bal raakt, betreft dit een overtreding. De speler verliest zijn beurt en de tegenspeler krijgt vier punten toegewezen.
  • Als de cue ball wordt gepot (scratched) verliest de speler zijn beurt en krijgt de tegenspeler vier punten. De cue ball wordt vervolgens terug verwijderd en wordt aan de tegenspeler gegeven die hem eender waar in de halve cirkel moet plaatsen.
  • Als er zich gelijktijdig meer overtredingen voordoen, krijgt de tegenspeler de punten toegewezen voor de hoogst begane overtreding. Sanctiepunten bestaan uit minstens 4 en maximum 7 punten.

Strategie

De bedoeling van het spel is om zoveel mogelijk punten te verdienen. De zwarte bal heeft de hoogste waarde met 7 punten. Dus de beste strategie is om de zwarte bal zo vaak mogelijk te potten. Het ideale spel zou er ongeveer zo uitzien: Pot een rode bal, pot een zwarte bal, pot een rode bal, pot een zwarte bal, etc...¦tot alle rode ballen gepot zijn.