Fulki

Status związku: w związku
Chcę grać z: kobiety, mężczyźni
Szukam: rozrywki
Znak zodiaku: Waga
Urodziny: 10-04
Rejestracja: 2020-03-13
- Czym jest wolność? - Wolnością od wyboru. Wolnością od myślenia. - Wolność jest rozumieniem. Kto rozumie, jest wolny....(Sted)
Punkty1 016więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 1 984
Ostatnia gra

Gdańsk dla wszystkich - wszystko dla Gdańska

Aleksandra Dulkiewicz urodziła się w Gdańsku, w 1978 roku.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Należy do partii Platforma Obywatelska.
W latach 2017 - 2019 pełniła funkcję zastępcy prezydenta Pawła Adamowicza. Po jego tragicznej śmierci, objęła urząd Prezydenta Miasta Gdańska.

Jest osobą pełną inicjatywy, altruizmu i pomysłowości. Przez ponad dwa lata piastowania odpowiedzialnego stanowiska, uczyniła, dla Gdańska, bardzo wiele. Są to działania ukierunkowane na pomoc mieszkańcom oraz na inwestycje. Oto niektóre z nich:
> potrzebujący seniorzy, w ramach akcji "Gdańsk pomaga", otrzymują ciepłe posiłki,
> przedsiębiorcy, dotknięci lockdownem, płacą za czynsz, w lokalach miejskich, symboliczną złotówkę,
> pozyskanie sprzętu do nauki (m.in. zakup ponad 2700 laptopów, z budżetu miasta),
> uruchomienie funduszu dla wydawców i księgarzy, czyli pomoc dla lokalnych artystów,
> oddanie do użytku Alei Pawła Adamowicza, z dojazdem tramwajowym i ścieżką rowerową,
> ukończenie przebudowy układu tramwajowo - rowerowego, w dzielnicy Stogi.
Tu warto dodać, że Gdańsk jest pierwszym polskim miastem, w którym komunikacja tramwajowa kursuje nieprzerwanie, a pasażerom oferuje się, w pełni niskopodłogową, flotę tramwająwą.

Na starania, związane ze zwalczaniem skutków oraz przeciwdziałaniem epidemii, miasto wydało 24,4 mln zł. Sfinanansowano działania organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne, w celu przeciwdziałania COVID-19. Przede wszystkim zakupiono sprzęt dla szpitali, środki ochrony osobistej narażonych pracowników służby zdrowia i testy. Utrzymywano również Straż Miejską, wspierającą Policję podczas czynności związanych z pandemią.
Opieką także otoczono osoby starsze, niepełnosprawne oraz rodziny potrzebujące wsparcia na skutek epidemii. Są to np. dowozy posiłków, robienie zakupów, załatwianie niezbędnych spraw.
W mieście Neptuna uruchomiono specjalną linię telefoniczną, ułatwiającą wspieranie osób i rodzin doświadczających przemocy.
Istnieją też rodziny wspierające, niosące pomoc mającym trudności z pełnieniem obowiązków opiekuńczych.
Nie da się wymienić tu wszystkich dokonań Aleksandry Dulkiewicz. To wszystko zrobiła właśnie ona, z pomocą ludzi obdarzonych dobrą wolą i poświęceniem.

Ale nie może być zbyt pięknie. Kończy się unijna perspektywa finansowa 2014-2020. W rządowej propozycji województwo pomorskie jest jednym z tych, które otrzymają najmniej środków. Cięcia unijnego budżetu to 3,3 miliardy złotych! Fundusze zmniejszone o 40%
15 lutego odbyły się, online, konsultacje Umowy Partnerstwa w województwie pomorskim. Wzięła w nich udział wicepremier Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która spotkała się z samorządowcami, przedsiębiorcami, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz mieszkańcami.
Ustalenia : w nowej perpektywie finansowej (2021-2027) , marszałek województwa pomorskiego będzie miał, do dyspozycji, 1,13 miliarda euro, na program regionalny. Oprócz tego jest jeszcze 7,1 miliarda euro, do podziału między wszystkie województwa, a także środki dostępne w Funduszu Odbudowy.

Czy dzieje się tak dlatego, że nasza Prezydent i doradcy, tak skutecznie dysponują budżetem, który mają do dyspozycji? Że mogą się rozliczyć z każdej złotówki?
1 marca, przed Urzędem Marszałkowskim, samorządowcy i parlamentarzyści pomorscy, apelowało o zwiększenie funduszy dla Pomorza. Można było podpisać petycję. Wiele osób to robiło.

Jestem przekonana, że, mimo niedogodności, w Gdańsku nadal będzie dobrze się działo. Aleksandra Dulkiewicz jest żywym świadectwem, jak wiele można zdziałać, nie oczekując na zyski i aplauz, a kochając to, co się czyni i tych, dla których podejmuje się wysiłek.