NA_ŻARTY

Rejestracja: 2017-10-09
Szu­kam Cię -- a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę. K.P-T.
Punkty938więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 2 062
Ostatnia gra
Tysiąc

Tysiąc

Tysiąc
14 godziny temu

Aktywność w grach

Tysiąc

Tysiąc

ZwycięstwaWygrane Żetony
22321,15 mld
Tysiąc HD

Tysiąc HD

ZwycięstwaRanking
15473848,20

Prezenty

Prezentów: 43

Coś o mnie

Zainteresowania
https://youtu.be/q2wcFDOPJ1M
https://youtu.be/dmJ8G0bvdR8
Ulubione filmy
https://youtu.be/mh0dwDLyVXI?list=RDRCMXO9sBIcU
Co lubię
Ko­cham Cię za to, że Cię ko­chać mu­szę,
ko­cham Cię za to, że Cię ko­chać mogę,
ko­cham Cię za to, żeś Ty mi je­dy­na
pięk­ną ko­bie­cą ob­ja­wi­ła du­szę,
że się przed tobą ko­la­no ugi­na
i myśl o to­bie każ­da nie­sie trwo­gę
i nie­po­koi się tym i pa­mię­ta,
żeś może dla mnie za czy­sta, za świę­ta... K.P-Tetmajer
https://youtu.be/KjV0OCtWuW0?list=LL
Dom i Rodzina największa wartość.


Autor: Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Lecz choć­bym wró­cić mógł z ciem­ne­go mo­rza,
nie wró­cę, pój­dę za zło­wiesz­czą falą;
ani mię słoń­ca już nie nęci zo­rza,
ani mi gwiaz­dy, gdy się w noc za­pa­lą,
nie bio­rą wię­cej du­szy mię­dzy sie­bie,
i nic na zie­mi ani nic na nie­bie
du­cha mo­je­go za­chwy­cić nie zdo­ła.
Głos Twój mię tyl­ko tam do Cie­bie woła,
głos, na prze­strze­ni z da­le­ka rzu­co­ny,
głos, co mi ser­ce wraz z ży­ciem wy­ry­wa —
my­ślę, na prze­szłość twa­rzą od­wró­co­ny:
czy to się mi­łość, czy śmierć tak od­zy­wa?
NIE ŻYJE WITEK MUZYK ULICY.

https://youtu.be/WvFzB5D8Cuk

Wpa­trze­ni w nasz ide­ał świę­ty
Do­pó­ki ser­ce tęt­ni w nas,
Pły­nie­my doń przez fal od­mę­ty,
Gdzie czę­sto zgub­ny ster­czy głaz.
 Wko­ło nas tłu­my peł­ne sza­łu
 Wal­czą wśród kon­wul­syj­nych drgnień;
 My dą­żąc wciąż do ide­ału
 Nie­po­mni sie­bie pa­trzym weń.
Mi­ja­ją lata: już ra­mio­na
Nie mogą wio­słem fali pruć;
Na pierś się chy­li skroń zmę­czo­na,
Opu­ścić trze­ba wier­ną łódź.
 Wiel­bio­no nas, gdy­śmy zu­chwa­le
 Na głąb się nie wa­ha­li iść,
 I z brze­gów na spie­nio­ne fale
 Lau­ro­wy nam rzu­ca­no liść.
Mi­ja­ją lata, skroń się chy­li,
Zbli­ża się kre­su smut­ny dzień:
Ci co do­pie­ro nas wień­czy­li,
Ze­pchną nas w nie­pa­mię­ci cień...K.P-Tetmajer.
https://youtu.be/kA18zO6-mgU

Ostatnie wizyty

Ilość wizyt: 46238
1 godzin temu
3 godziny temu
6 godzin temu
12 godziny temu
13 godziny temu
14 godziny temu
14 godziny temu
15 godzin temu
15 godzin temu

Tablica