NA_ŻARTY

 
Rejestracja: 2017-10-09
Punkty85Więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 115
Ostatnia gra
Tysiąc

Tysiąc

Tysiąc
7 dni temu

Aktywność w grach

Tysiąc

Tysiąc

ZwycięstwaWygrane Żetony
1002162,07 mln
Pool Live Pro

Pool Live Pro

ZwycięstwaRozegranych gier
449909

Prezenty

Prezentów: 21

Coś o mnie

Zainteresowania
https://youtu.be/d9HqVXGRJL0?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA,
Co lubię
,,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,
,https://youtu.be/vC0VDergK3g.

Przed TOBĄ,któryś
trzy dni cierpiał kaźnie
i poznał ludzkie
przedśmiertelne bojaźnie,
Żebrząc, by wieczną
nie była jej męka,
Polska klęka.
...i Polska
i cały świat...
prosi PANA o zmiłowanie
w czasie trwającej pandemi.
...pośród izolacji, w której cierpimy...

https://youtu.be/iSl1kmQMG2Ehttps://youtu.be/OomaNxkY-KY

https://youtu.be/sq0MVlwL-SE?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA

Szu­ka­ją bó­stwa: jed­ni z nich w po­pie­le
Nu­rza­jąc gło­wy i ście­ląc się w ku­rzu
Przy mar­mu­ro­wych po­są­gów pod­nó­żu,
Albo w po­sęp­nym, mil­czą­cym ko­ście­le;

Inni ku nie­bu skroń pod­no­sząc śmie­le,
W słońc ży­cio­daj­nych pro­mie­ni­stym różu,
W gór, oce­anom ochron­nem przed­mu­rzu,
W mą­drem i do­brem wszech­stwo­rze­nia dzie­le;

Inni spo­koj­ni, cisi, za­du­ma­ni,
W nie­ogar­nio­nej szu­ka­ją go głu­szy,
W nie­skoń­czo­no­ści bez­den­nej ot­chła­ni —

Tak od po­cząt­ku swo­je­go ist­nie­nia
Wszę­dzie szu­ka­ją bó­stwa bez wy­tchnie­nia,
Tyl­ko go w wła­snej nie szu­ka­ją du­szy...K.P-Tetmajer."Szukają bóstwa"


https://youtu.be/8KfwXac4ftI

Lu­dzie mio­ta­ją się, drę­czą i cier­pią,
Zło­rze­czą zie­mi, prze­kli­na­ją nie­ba,
Aż im się siły na­resz­cie wy­czer­pią
I do smut­ne­go po­zna­nia przy­cho­dzą,
Że nie do zwy­cięstw nad lo­sem się ro­dzą
I że lo­so­wi pod­dać się po­trze­ba...K.P-Tetmajer.''Ludzie miotają się"

https://youtu.be/0dNkQrqPq64?list=LL

Ostatnie wizyty

Ilość wizyt: 15347
7 godzin temu
11 godzin temu
12 godziny temu
14 godziny temu
15 godzin temu
16 godzin temu
18 godzin temu
19 godzin temu
20 godzin temu

Tablica