marylka4242

 
Rejestracja: 2012-12-24
Podmiot nie zgadza się z orzeczeniem Aborcja na żądanie
Punkty149Więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 51
Ostatnia gra
Yatzy

Yatzy

Yatzy
100 dni temu

patriotycznie

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


śpiewamy......Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy ..... i  Napoleon oddzielił państwo od kościoła 

100 lat

28 listopada 100 lat temu kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze! 
Świętujmy!

informacja do GD i pana Dawida

Art.2 traktat i unii Europejskiej
Unia  jak opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.


 Skoro GD zdecydowało prowadzić działalność gospodarcza to równiez podlega tak jak wszysycy obowiązującemu prawu . Wszyscy gracze musza byc traktowani na równi z godnością i wolnością słowa 
art 31 obowiązującej konstytucji

. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Jeżeli GD chce funkcjonować w przestrzeni publicznej to musicie zastosować się do tych praw w innym przypadku je łamiecie .
Nieuzasadnione blokowanie blogów jest naruszeniem prawa 


W świetle prawa zarodek i płód to nie czlowiek

zadałam pytanie czy zarodek to dziecko ? i nie otrzymałam odpowiedzi ..
Mogę zadac pytanie czy płód to dziecko? i tez nie otrzymam wiarygodnej odpowiedzi. 
Napisze tak.... błędem jest nazywanie zarodka  dzieckiem i błędem jest nazwanie płodu równiez  dzieckiem Dziecko to człowiek . 
tylko osoby nieświadome najczęsciej ulegające propagandzie będa nazywać zarodek, płód..... niewinnym dzieciątkiem itd
a teraz to uzasadnie 
W Kodeksie Karnym Zabójstwo (art148) § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
Gdyby płód i zarodek zakwalifikowano jako dziecko czyli ,ze jest to człowiek wówczas nie potrzebna byłaby nowa ustawa. 
Kto popełni przestępstwo .... "zabcie" płodu i zarodka można byłoby zastosować powyższy art. z kodeksu karnego. Niestety ten art. nie stosuje sie do zarodka i płodu.
A więc w świetle prawa nie nazywajmy zarodka i płodu :dzieckiem , niewinne dzieciątko,  nienarodzonym dzieckiem itd 
Jest to propaganda rodem z panstwa ISIS majaca trafiac do fanatyków religijnych A jak wiemy fanatyzm religijny pod kazdą szerokością geograficzna jest złem Bo dla własnych przekonań religijnych są w stanie krzywdzić innych ba nawet mordować 
A robiąc to łamią przzykazania boskie w najokrutniejszy sposób Fanatyzm tym sie charakteryzuje , ze jego przedstawiciele sa przekonani o słuszności swoich czynów , wierząc, że czeka ich nagroda w niebie. 


mam pytanie

Może ktoś wie ....skąd wiadomo, że zarodek to człowiek ?  Czy czasmi to nie jest wiedza tylko z lekcji religii ?