frezja222

 
joined: 2012-12-02
Naj­lep­szym przy­jacielem jest ten, kto nie py­tając o powód smut­ku, pot­ra­fi spra­wić, że znów wra­ca radość:)<V>
Points156More
Next level: 
Points needed: 44

Games activity

Bingo

Bingo

Games CompletedChips Won
709362.82 mln
Bingo Factory
Stone Combo
Bingo Factory
Bingo Factory
Bingo Factory
Poker 5 Card Draw

Poker 5 Card Draw

Games CompletedChips Won
148964302.53 mln
True Blue
Poker Jackpot
Bright T-shirt
Welcome to MoneyLand
First Victory
Poker Omaha

Poker Omaha

Games CompletedChips Won
186811.23 mln
True Blue
Poker Jackpot
Bright T-shirt
Welcome to MoneyLand
First Victory

Gifts

Gifts : 371

Last visits

Total visits: 17974
21 hours ago
1 day ago
1 day ago
2 days ago
2 days ago
3 days ago
3 days ago
3 days ago
4 days ago

Wall