Poker Texas Hold'em

677 online
Najlepšia kombinácia kariet v ruke vyhráva. Hráč môže kombinovať karty v ruke s tými, čo sú na stole.
677 online
Hrajte

How to play Poker Texas Holdem - game rules

Čo je to hodnotenie turnaja?

Turnajové hodnotenie je špeciálnou formou hodnotenia, kde dostávate body za účasť na turnajoch. Uplatňuje sa len v nových pokerových hrách. Hráči bodujú v kolách po mesiacoch, čo znamená že každý mesiac začne súťaž nanovo.

Odmeny

Koncom každého mesiaca sú najlepší hráči odmenení podľa pozície na ktorej sa nachádzajú:

Place Cena
1 - 20 Golden eye (30 dni)

The leading 60 players at the end of the month qualify to the final tournament, which takes place always on the first Saturday of the following month.

There are 7 premium places in the monthly final, and prize pool is 75 mln.

Pravidlá bodovania

Hodnotenie závisí od veľkosti ceny turnaja a pozícii na ktorej sa hráč nachádza.
    racích žetónov v banku sa 1 bod rozdelí medzi hráčov zúčastnených na turnaji (napríklad ak bank má hodnotu 1.000.000 žetónov, tak medzi súťažiacich sa rozdelí 100 turnajových bodov).
  1. Skupina bodujúcich je rozdelená do 3 častí: 40% pre každého, 30% pre najlepších 25% hráčov v turnaji a 30% pre poslednú tabuľku.
  2. V rámci poslednej tabuľky je skupina rozdelená podľa nasledujúceho pomeru: 40:25:15:10:6:4.
  3. Navyše, každý účastník vždy dostane bod za účasť na turnaji, nezávisle od toho, aká je hlavná cena.
  4. Body v turnajovom hodnotení sa dávajú iba za plánované turnaje. Nedávajú sa za satelitné turnaje a za Sadni & Hraj turnaje.

National leagues

This is a special tournament ranking for players from same country. Here you have the opportunity to compete with your fellow players and compare your results.*

*To participate in your national league you must select your own country and start playing in tournaments and gathering points. You will be automatically displayed in the ranking according to amount of points you win.