تماس

ما در روزهای دوشنبه الی پنج شنبه از ساعت 9 تا 17 به وقت اروپای شرقی بازی هستیم و معمولا در طی 48 ساعت پاسخ سوالات فارسی و در طی 24 ساعت پاسخ سوالات انگلیسی شما را خواهیم داد.
موضوع*
بازی
آدرس ایمیل*
عنوان
شناسه شما
تصویر صفحه
فقط فایلهای عکس با فرمتهای استاندارد و حجم زیر دو مگابایت قابل قبول میباشد.
نظرات خود را در این قسمت تایپ کنید*