بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

Go green امتیاز: 30
Go green

برنده شدن در مسابقات رده بندی ماهانه بیلیارد.

بازی: ایت بال – نوع دیگر

Red Hot امتیاز: 1
Red Hot

برنده شدن در مسابقات بیلیارد S&G

بازی: ایت بال – نوع دیگر

Quick Silver امتیاز: 10
Quick Silver

برنده شدن در مسابقات Pool 9.

بازی: ایت بال – نوع دیگر

High Break امتیاز: 2
High Break

Getting break of 100 or higher when playing snooker.

بازی: ایت بال – نوع دیگر

Maximum Break امتیاز: 20
Maximum Break

Getting maximum possible break (147) in snooker.

بازی: ایت بال – نوع دیگر

True Blue امتیاز: 1
True Blue

برنده شدن در مسابقات پوکر Sit&Go (با حداقل خرید ده هزار ژتون ورودی)

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Golden eye امتیاز: 30
Golden eye

برنده شدن در مسابقات رده بندی ماهانه پوکر

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Deep Purple امتیاز: 10
Deep Purple

برنده شدن در مسابقات از پیش تعیین شده پوکر (Poker events)

بازی: پوکر تگزاس هولدم

جک پات پوکر امتیاز: 5
جک پات پوکر

برنده شدن جک پات

بازی: پوکر تگزاس هولدم

شاه خریداران امتیاز: 3
شاه خریداران

Rebuy king شدن در بازیهای از پیش تعیین شده پوکر.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Purple Star امتیاز: 50
Purple Star

برنده شدن در تورنمنت های از پیش تعیین شده، دوبار در روز یا بیشتر. بازیهای فری رول محاسبه نمی شود.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Purple T-shirt امتیاز: 10
Purple T-shirt

بازی کردن در تعداد حداقل پنج تورنمنت از پیش تعیین شده. بازیهای فری رول محاسبه نمی شوند.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Blue T-shirt امتیاز: 5
Blue T-shirt

بازی کردن در حداقل 5 تورنمنت Sit&Go با حداقل خرید 10٬000 ژتون. بازیهای دو نفره و Double or Nothing محاسبه نمی شود.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Blue Star امتیاز: 10
Blue Star

پیروزی در حداقل 3 تورنمنت Sit&Go با حداقل خرید 10٬000 ژتون. بازیهای دو نفره و Double or Nothing محاسبه نمی شود.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Champions Cup امتیاز: 30
Champions Cup

پیروزی در مسابقات نهایی قهرمانی

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Black T-shirt امتیاز: 5
Black T-shirt

بازی در حداقل ده مسابقه پوکر دو نفره با حداقل خرید 50٬000 ژتون.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Black Star امتیاز: 10
Black Star

پیروزی در حداقل پنج مسابقه پوکر دو نفره با حداقل خرید 50٬000 ژتون.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt امتیاز: 10
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Bright medal امتیاز: 50
Bright medal

بدست آوردن رتبه های بالا در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Bright Star امتیاز: 1000
Bright Star

بدست آوردن مقام اول در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

بازی: پوکر تگزاس هولدم

New Year's Player امتیاز: 50
New Year's Player

شرکت در تورنمنت سال نو

بازی: پوکر تگزاس هولدم

New Year's Finalist امتیاز: 250
New Year's Finalist

رسیدن به رتبه های بالا در تورنمنت سال نو.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

New Year's Winner امتیاز: 5000
New Year's Winner

رسیدن به مقام اول در تورنمنت سال نو.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Bad Beat Jackpot امتیاز: 200
Bad Beat Jackpot

باختن یک دست در پوکر تگزاس هولدم زمانی که دست شما بسیار قوی باشد

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Welcome to MoneyLand امتیاز: 2
Welcome to MoneyLand

بازی کردن اولین دست پوکر پس از ثبت نام.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

First Victory امتیاز: 2
First Victory

برنده شدن در اولین دست پوکر.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

First Battle امتیاز: 2
First Battle

شرکت در اولین تورنمنت پوکر.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Got it! امتیاز: 5
Got it!

به پایان رساندن یک تورنمنت از پیش تعیین شده با هر جایزه.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Bubble boy امتیاز: 20
Bubble boy

اولین باری که یک تورنمنت را طوری به پایان برسانید که دقیقا نفر بعد از شما یک جایزه برده باشد.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

DareDevil امتیاز: 2
DareDevil

پیروزی در اولین دست پوکر که با all in قبل از رو شدن کارتها شروع شود.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Big Pot امتیاز: 2
Big Pot

اولین پیروزی در یک دست پوکر با بیش از 5000 ژتون.

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Tourney Guru امتیاز: 5
Tourney Guru

بازی در 10 تورنمنت از پیش تعیین شده.

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Tourney Bot (Sit&go) امتیاز: 2
Tourney Bot (Sit&go)

بازی در ده تورنمنت Sit&Go به جز دو نفره ها.

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Tourney Bot (Heads' up) امتیاز: 2
Tourney Bot (Heads' up)

بازی در ده تورنمنت دو نفره.

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Pokerholic امتیاز: 2
Pokerholic

بازی در 15 دست پوکر.

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Three Amigos امتیاز: 2
Three Amigos

برنده شدن در یک دست پوکر با "سه تایی"

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Straight to the top امتیاز: 2
Straight to the top

اولین بار برنده شدن در یک دست پوکر با "استریت - ردیف"

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Flush Master امتیاز: 2
Flush Master

برنده شدن در یک دست پوکر با "فلاش - رنگ"

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

House Party امتیاز: 5
House Party

برنده شدن در یک دست پوکر با "فول"

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

4x4 امتیاز: 10
4x4

برنده شدن در یک دست پوکر با "چهارتایی - کاره"

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Sweet Suit امتیاز: 20
Sweet Suit

برنده شدن در یک دست پوکر با "استریت فلاش"

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Your Majesty امتیاز: 50
Your Majesty

برنده شدن در یک دست پوکر با "رویال فلاش"

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

AA+ امتیاز: 2
AA+

برنده شدن در یک دست پوکر با داشتن دو آس در دست.

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

AK47 امتیاز: 2
AK47

برنده شدن در یک دست پوکر با داشتن آس و شاه در دست.

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Set Miner امتیاز: 2
Set Miner

به دست آوردن سه تایی در فلاپ

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Miracle Maker امتیاز: 10
Miracle Maker

برنده شدن در یک دست پوکر هنگامی که قبل از فلاپ All-in شود و بازیکن کمتر از یک درصد شانس برنده شدن داشته باشد.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Poker Torpedo Boy امتیاز: 50
Poker Torpedo Boy

باقی ماندن یک بازی کن در لیست ده نفر بازیکن پوکر برتر سایت برای 48 ساعت.

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Unbreakable امتیاز: 5
Unbreakable

ده بار برنده شدن با دو آس در دست. (بدون باخت)

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Tourney Maniac امتیاز: 10
Tourney Maniac

بازی در 50 تورنمنت در یک ماه. بدون احتساب فری رول و دو نفره ها

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

Poker Rank Freak امتیاز: 20
Poker Rank Freak

هنگامی که در عرض یک ماه بازیکن به مقام حداقل 1000 در رتبه بندی بازیکنان تورنمنت برسد.

بقیه

بازی: پوکر تگزاس هولدم

صفحه: 9

1

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • get 20% GameChips extra with every purchase of at least 100K
  • gain prestigious VIP sign for your login and profile