بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

Go green
Go green

برنده شدن در مسابقات رده بندی ماهانه بیلیارد.

امتیاز: 30 ایت بال – نوع دیگر

Red Hot
Red Hot

برنده شدن در مسابقات بیلیارد S&G

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

Quick Silver
Quick Silver

برنده شدن در مسابقات Pool 9.

امتیاز: 10 ایت بال – نوع دیگر

High Break
High Break

Getting break of 100 or higher when playing snooker.

امتیاز: 2 ایت بال – نوع دیگر

Maximum Break
Maximum Break

Getting maximum possible break (147) in snooker.

امتیاز: 20 ایت بال – نوع دیگر

True Blue
True Blue

برنده شدن در مسابقات پوکر Sit&Go (با حداقل خرید ده هزار ژتون ورودی)

امتیاز: 1 پوکر تگزاس هولدم

Golden eye
Golden eye

برنده شدن در مسابقات رده بندی ماهانه پوکر

امتیاز: 30 پوکر تگزاس هولدم

Deep Purple
Deep Purple

برنده شدن در مسابقات از پیش تعیین شده پوکر (Poker events)

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

جک پات پوکر
جک پات پوکر

برنده شدن جک پات

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

شاه خریداران
شاه خریداران

Rebuy king شدن در بازیهای از پیش تعیین شده پوکر.

امتیاز: 3 پوکر تگزاس هولدم

Purple Star
Purple Star

برنده شدن در تورنمنت های از پیش تعیین شده، دوبار در روز یا بیشتر. بازیهای فری رول محاسبه نمی شود.

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Purple T-shirt
Purple T-shirt

بازی کردن در تعداد حداقل پنج تورنمنت از پیش تعیین شده. بازیهای فری رول محاسبه نمی شوند.

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Blue T-shirt
Blue T-shirt

بازی کردن در حداقل 5 تورنمنت Sit&Go با حداقل خرید 10٬000 ژتون. بازیهای دو نفره و Double or Nothing محاسبه نمی شود.

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Blue Star
Blue Star

پیروزی در حداقل 3 تورنمنت Sit&Go با حداقل خرید 10٬000 ژتون. بازیهای دو نفره و Double or Nothing محاسبه نمی شود.

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Champions Cup
Champions Cup

پیروزی در مسابقات نهایی قهرمانی

امتیاز: 30 پوکر تگزاس هولدم

Black T-shirt
Black T-shirt

بازی در حداقل ده مسابقه پوکر دو نفره با حداقل خرید 50٬000 ژتون.

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Black Star
Black Star

پیروزی در حداقل پنج مسابقه پوکر دو نفره با حداقل خرید 50٬000 ژتون.

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Bright medal
Bright medal

بدست آوردن رتبه های بالا در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Bright Star
Bright Star

بدست آوردن مقام اول در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

امتیاز: 1000 پوکر تگزاس هولدم

New Year's Player
New Year's Player

شرکت در تورنمنت سال نو

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

New Year's Finalist
New Year's Finalist

رسیدن به رتبه های بالا در تورنمنت سال نو.

امتیاز: 250 پوکر تگزاس هولدم

New Year's Winner
New Year's Winner

رسیدن به مقام اول در تورنمنت سال نو.

امتیاز: 5000 پوکر تگزاس هولدم

Bad Beat Jackpot
Bad Beat Jackpot

باختن یک دست در پوکر تگزاس هولدم زمانی که دست شما بسیار قوی باشد

امتیاز: 200 پوکر تگزاس هولدم

Welcome to MoneyLand
Welcome to MoneyLand

بازی کردن اولین دست پوکر پس از ثبت نام.

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

First Victory
First Victory

برنده شدن در اولین دست پوکر.

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

First Battle
First Battle

شرکت در اولین تورنمنت پوکر.

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Got it!
Got it!

به پایان رساندن یک تورنمنت از پیش تعیین شده با هر جایزه.

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Bubble boy
Bubble boy

اولین باری که یک تورنمنت را طوری به پایان برسانید که دقیقا نفر بعد از شما یک جایزه برده باشد.

امتیاز: 20 پوکر تگزاس هولدم

DareDevil
DareDevil

پیروزی در اولین دست پوکر که با all in قبل از رو شدن کارتها شروع شود.

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Big Pot
Big Pot

اولین پیروزی در یک دست پوکر با بیش از 5000 ژتون.

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Guru
Tourney Guru

بازی در 10 تورنمنت از پیش تعیین شده.

بقیه

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Bot (Sit&go)
Tourney Bot (Sit&go)

بازی در ده تورنمنت Sit&Go به جز دو نفره ها.

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Bot (Heads' up)
Tourney Bot (Heads' up)

بازی در ده تورنمنت دو نفره.

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Pokerholic
Pokerholic

بازی در 15 دست پوکر.

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Three Amigos
Three Amigos

برنده شدن در یک دست پوکر با "سه تایی"

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Straight to the top
Straight to the top

اولین بار برنده شدن در یک دست پوکر با "استریت - ردیف"

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Flush Master
Flush Master

برنده شدن در یک دست پوکر با "فلاش - رنگ"

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

House Party
House Party

برنده شدن در یک دست پوکر با "فول"

بقیه

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

4x4
4x4

برنده شدن در یک دست پوکر با "چهارتایی - کاره"

بقیه

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Sweet Suit
Sweet Suit

برنده شدن در یک دست پوکر با "استریت فلاش"

بقیه

امتیاز: 20 پوکر تگزاس هولدم

Your Majesty
Your Majesty

برنده شدن در یک دست پوکر با "رویال فلاش"

بقیه

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

AA+
AA+

برنده شدن در یک دست پوکر با داشتن دو آس در دست.

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

AK47
AK47

برنده شدن در یک دست پوکر با داشتن آس و شاه در دست.

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Set Miner
Set Miner

به دست آوردن سه تایی در فلاپ

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Miracle Maker
Miracle Maker

برنده شدن در یک دست پوکر هنگامی که قبل از فلاپ All-in شود و بازیکن کمتر از یک درصد شانس برنده شدن داشته باشد.

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Poker Torpedo Boy
Poker Torpedo Boy

باقی ماندن یک بازی کن در لیست ده نفر بازیکن پوکر برتر سایت برای 48 ساعت.

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Unbreakable
Unbreakable

ده بار برنده شدن با دو آس در دست. (بدون باخت)

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Maniac
Tourney Maniac

بازی در 50 تورنمنت در یک ماه. بدون احتساب فری رول و دو نفره ها

بقیه

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Poker Rank Freak
Poker Rank Freak

هنگامی که در عرض یک ماه بازیکن به مقام حداقل 1000 در رتبه بندی بازیکنان تورنمنت برسد.

بقیه

امتیاز: 20 پوکر تگزاس هولدم

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win