بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

Purple stones
Purple stones

Collecting 500 purple diamonds.

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Ruby red
Ruby red

Collecting 250 red diamonds.

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Great sea
Great sea

Big Win on Seaside for the 100th time.

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Blown away
Blown away

Winning with Blowfish for the 25th time.

بقیه

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Shark attack
Shark attack

Winning with Wild Shark for the 50th time.

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Key moment
Key moment

Finding the key for the 1st time.

بقیه

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Diamonds are forever
Diamonds are forever

Collecting 100 diamonds.

بقیه

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Infallible
Infallible

Finding correctly 5 mice in a row during mini-games.

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Infallible
Infallible

Finding correctly 10 mice in row during mini-games.

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Infallible
Infallible

Finding correctly 25 mice in row during mini-games.

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Infallible
Infallible

Finding correctly 50 mice in row during mini-games.

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

A man or a mouse
A man or a mouse

Starting mini-game more than 25 times

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

A man or a mouse
A man or a mouse

Starting mini-game more than 100 times

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

A man or a mouse
A man or a mouse

Starting mini-game more than 250 times

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

A man or a mouse
A man or a mouse

Starting mini-game more than 1000 times

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Full house cats
Full house cats

4 unique high win symbols appearing anywhere for the 10th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Full house cats
Full house cats

4 unique high win symbols appearing anywhere for the 50th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Full house cats
Full house cats

4 unique high win symbols appearing anywhere for the 250th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Full house cats
Full house cats

4 unique high win symbols appearing anywhere for the 1000th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Kittens gifts
Kittens gifts

Sending power-ups to friends from Kitten Mittes 25 times

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Kittens gifts
Kittens gifts

Sending power-ups to friends from Kitten Mittes 100 times

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Kittens gifts
Kittens gifts

Sending power-ups to friends from Kitten Mittes 250 times

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Kittens gifts
Kittens gifts

Sending power-ups to friends from Kitten Mittes 1000 times

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Wild mouse ride
Wild mouse ride

Winning with Mouse Wild during Free Spins for the 25th time

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Wild mouse ride
Wild mouse ride

Winning with Mouse Wild during Free Spins for the 100th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Wild mouse ride
Wild mouse ride

Winning with Mouse Wild during Free Spins for the 250th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Wild mouse ride
Wild mouse ride

Winning with Mouse Wild during Free Spins for the 1000th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Spins storm
Spins storm

500,000 spins on Sea Battle

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Multi kill
Multi kill

Killing 250 zombies

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Multi kill
Multi kill

Killing 2500 zombies

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Multi kill
Multi kill

Killing 1000 zombies

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Multi kill
Multi kill

Killing 10,000 zombies

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Zombies gold
Zombies gold

Winning 100,000 coins in minigame

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Zombies gold
Zombies gold

Winning 500,000 coins in minigame

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Zombies gold
Zombies gold

Winning 1,000,000 coins in minigame

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Zombies gold
Zombies gold

Winning 5,000,000 coins in minigame

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

First blood
First blood

50 zombies killed during 24h

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

First blood
First blood

25 zombies killed during 24h

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

First blood
First blood

10 zombies killed during 24h

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Unstoppable
Unstoppable

10 zombie kills in a row

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

First blood
First blood

100 zombies killed during 24h

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Unstoppable
Unstoppable

100 zombie kills in a row

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Unstoppable
Unstoppable

250 zombie kills in a row

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Unstoppable
Unstoppable

500 zombie kills in a row

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Fully loaded
Fully loaded

Collecting 5 bullets for the 100th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Fully loaded
Fully loaded

Collecting 5 bullets for the 1000th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Free Zombies
Free Zombies

10 free spins on Zombie Hunter (during 24h)

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Free Zombies
Free Zombies

25 free spins on Zombie Hunter (during 24h)

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Free Zombies
Free Zombies

50 free spins on Zombie Hunter (during 24h)

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Fully loaded
Fully loaded

Collecting 5 bullets for the 2500th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win