بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

افتخارات

Blackball: Hot Streak

Blackball: Hot Streak

امتیاز: 5 Blackball Pool

Win 10 games in a row

Blackball: Bulldozer

Blackball: Bulldozer

امتیاز: 25 Blackball Pool

Win 25 games in a row

Blackball: Blitz Adept

Blackball: Blitz Adept

امتیاز: 1 Blackball Pool

Play 10 Blitz mode games

Blackball: Eagle Eye

Blackball: Eagle Eye

امتیاز: 5 Blackball Pool

Sink 1000 legal balls

Blackball: Sniper

Blackball: Sniper

امتیاز: 1 Blackball Pool

Sink 100 legal balls

Blackball: National Hero

Blackball: National Hero

امتیاز: 5 Blackball Pool

Win 100 games with a national cue

Blackball: Combo Strike

Blackball: Combo Strike

امتیاز: 15 Blackball Pool

Sink at least 4 legal balls in one shot

Blackball: Terminator

Blackball: Terminator

امتیاز: 5 Blackball Pool

Sink all balls starting from the break

Blackball: Bullseye

Blackball: Bullseye

امتیاز: 5 Blackball Pool

Sink the 8 ball on the break

Blackball: Magician

Blackball: Magician

امتیاز: 1 Blackball Pool

Use 100 Tricks

Blackball: Moto Rider

Blackball: Moto Rider

امتیاز: 1 Blackball Pool

Win 50 games on Motorbike Hall table

Blackball: Saloon Patron

Blackball: Saloon Patron

امتیاز: 1 Blackball Pool

Win 100 games on Old Town Saloon table

Blackball: Big City Dandy

Blackball: Big City Dandy

امتیاز: 1 Blackball Pool

Win 100 games on Big City Cafe table

Blackball: Dragon Slayer

Blackball: Dragon Slayer

امتیاز: 1 Blackball Pool

Win 100 games on Dragon Gate table

Blackball: Tropical Rambler

Blackball: Tropical Rambler

امتیاز: 1 Blackball Pool

Win 100 games on Tropic Roadhouse table

Blackball: Proud Gentleman

Blackball: Proud Gentleman

امتیاز: 5 Blackball Pool

Win 50 games on Gentlemen's Alliance table

Blackball: His Highness

Blackball: His Highness

امتیاز: 5 Blackball Pool

Win 50 games on Royal Club table

Blackball: Table Champion

Blackball: Table Champion

امتیاز: 15 Blackball Pool

Win 50 games on Pro Society Cue Federation table

Snooker: Icebreaker

Snooker: Icebreaker

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Win for the first time

Snooker: Pool Amateur

Snooker: Pool Amateur

امتیاز: 5 Snooker Live Pro

Play 100 games

Snooker: Pool Expert

Snooker: Pool Expert

امتیاز: 10 Snooker Live Pro

Play 1000 games

Snooker: Pool Pro

Snooker: Pool Pro

امتیاز: 25 Snooker Live Pro

Play 10000 games

Snooker: Hot Streak

Snooker: Hot Streak

امتیاز: 5 Snooker Live Pro

Win 10 games in a row

Snooker: Bulldozer

Snooker: Bulldozer

امتیاز: 25 Snooker Live Pro

Win 25 games in a row

Snooker: Blitz Adept

Snooker: Blitz Adept

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Play 10 Blitz mode games

Snooker: National Hero

Snooker: National Hero

امتیاز: 5 Snooker Live Pro

Win 100 games with a national cue

Snooker: Magician

Snooker: Magician

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Use 100 Tricks

Snooker: Moto Rider

Snooker: Moto Rider

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Win 50 games on Motorbike Hall table

Snooker: Saloon Patron

Snooker: Saloon Patron

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Win 100 games on Old Town Saloon table

Snooker: Big City Dandy

Snooker: Big City Dandy

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Win 100 games on Big City Cafe table

Snooker: Dragon Slayer

Snooker: Dragon Slayer

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Win 100 games on Dragon Gate table

Snooker: Tropical Rambler

Snooker: Tropical Rambler

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

Win 100 games on Tropic Roadhouse table

Snooker: Proud Gentleman

Snooker: Proud Gentleman

امتیاز: 5 Snooker Live Pro

Win 50 games on Gentlemen's Alliance table

Snooker: His Highness

Snooker: His Highness

امتیاز: 5 Snooker Live Pro

Win 50 games on Royal Club table

Snooker: Table Champion

Snooker: Table Champion

امتیاز: 15 Snooker Live Pro

Win 50 games on Pro Society Cue Federation table

9-Ball: Icebreaker

9-Ball: Icebreaker

امتیاز: 1 9 Ball Pool

Win for the first time

9-Ball: Pool Amateur

9-Ball: Pool Amateur

امتیاز: 5 9 Ball Pool

Play 100 games

9-Ball: Pool Expert

9-Ball: Pool Expert

امتیاز: 10 9 Ball Pool

Play 1000 games

9-Ball: Pool Pro

9-Ball: Pool Pro

امتیاز: 25 9 Ball Pool

Play 10000 games

9-Ball: Hot Streak

9-Ball: Hot Streak

امتیاز: 5 9 Ball Pool

Win 10 games in a row

9-Ball: Bulldozer

9-Ball: Bulldozer

امتیاز: 25 9 Ball Pool

Win 25 games in a row

9-Ball: Blitz Adept

9-Ball: Blitz Adept

امتیاز: 1 9 Ball Pool

Play 10 Blitz mode games

9-Ball: Sniper

9-Ball: Sniper

امتیاز: 1 9 Ball Pool

Sink 100 legal balls

9-Ball: Eagle Eye

9-Ball: Eagle Eye

امتیاز: 5 9 Ball Pool

Sink 1000 legal balls

9-Ball: National Hero

9-Ball: National Hero

امتیاز: 5 9 Ball Pool

Win 100 games with a national cue

9-Ball: Magician

9-Ball: Magician

امتیاز: 1 9 Ball Pool

Use 100 Tricks

9-Ball: Moto Rider

9-Ball: Moto Rider

امتیاز: 1 9 Ball Pool

Win 50 games on Motorbike Hall table

9-Ball: Saloon Patron

9-Ball: Saloon Patron

امتیاز: 1 9 Ball Pool

Win 100 games on Old Town Saloon table

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

Chief Lord Ace

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win