بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

Master of strategy
Master of strategy

Winning in mini-game for the 10th time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Master of disaster
Master of disaster

Forcing enemy to flee the battlefield for the first time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Charge!
Charge!

Blasting 6 or more mechs with one Tesla shot for the first time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Tango down
Tango down

Drone Wiping out at least 5 tanks in a single run for the first time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Traveler
Traveler

Completing the map for the first time

بقیه

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Mountain trip
Mountain trip

Discovering Mountain treasure for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Dwarf mine
Dwarf mine

Visiting Dwarven Mine for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Elven Citadel
Elven Citadel

Visiting Elven Citadel for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Runaway princess
Runaway princess

Finding out that princess is not in this castle for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Lake monster
Lake monster

Defeating Lake Monster for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Oasis
Oasis

Visiting Aboriginal village for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Orc slayer
Orc slayer

Defeating Orcs for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

No one expected
No one expected

Entering the castle from the back for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Turning point
Turning point

Reaching turning point on the map for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Sea clif
Sea clif

Reaching end of the world for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Knight out
Knight out

Visiting South Road Tavern for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Harvest time
Harvest time

Visiting Abandoned Farm for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Dragon victory
Dragon victory

Winning with Dragon Wild having bet 1000 coins or more

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Bewitched
Bewitched

Winning Fairy Wild having bet 1000 coins or more

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Charmed spins
Charmed spins

100,000 spins on Charmed Woods

بقیه

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Diamonds are forever
Diamonds are forever

Collecting 100 diamonds.

بقیه

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Key moment
Key moment

Finding the key for the 1st time.

بقیه

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Shark attack
Shark attack

Winning with Wild Shark for the 50th time.

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Blown away
Blown away

Winning with Blowfish for the 25th time.

بقیه

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Great sea
Great sea

Big Win on Seaside for the 100th time.

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Ruby red
Ruby red

Collecting 250 red diamonds.

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Purple stones
Purple stones

Collecting 500 purple diamonds.

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Shiny ones
Shiny ones

Collecting 1000 yellow diamonds.

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Go green
Go green

Collecting 10,000 green diamonds.

امتیاز: 25 Golden Reels Casino Slots

Double Impact
Double Impact

5th winning with two Wild Sharks at a time.

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Oldies goldies
Oldies goldies

Winning in total more than 100,000 coins in mini-games

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Oldies goldies
Oldies goldies

Winning in total more than 500,000 coins in mini-games

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Oldies goldies
Oldies goldies

Winning in total more than 1,000,000 coins in mini-games

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Oldies goldies
Oldies goldies

Winning in total more than 5,000,000 coins in mini-games

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Pin-up master
Pin-up master

Starting mini-game more than 5 times

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Pin-up master
Pin-up master

Starting mini-game more than 10 times

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Pin-up master
Pin-up master

Starting mini-game more than 25 times

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Pin-up master
Pin-up master

Starting mini-game more than 100 times

امتیاز: 50 Golden Reels Casino Slots

Collector
Collector

Collecting 2 postcards at once for the 5th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Collector
Collector

Collecting 2 postcards at once for the 10th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Collector
Collector

Collecting 2 postcards at once for the 15th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Collector
Collector

Collecting 2 postcards at once for the 25th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Cards hunter
Cards hunter

Collecting 3 postcards at once for the 1st time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Cards hunter
Cards hunter

Collecting 3 postcards at once for the 5th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Cards hunter
Cards hunter

Collecting 3 postcards at once for the 10th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Memory Champ
Memory Champ

Matching all pairs in mini-game for the 10th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Memory Champ
Memory Champ

Matching all pairs in mini-game for the 50th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Memory Champ
Memory Champ

Matching all pairs in mini-game for the 100th time

امتیاز: 10 Golden Reels Casino Slots

Memory Champ
Memory Champ

Matching all pairs in mini-game for the 250th time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Tune it up!
Tune it up!

Winning 2500 coins on free spins.

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win