ملاقات با دیگران بازیکن »

 •  

  vaimecatando و ilayda با هم دوستان دوطرفه شدند.

 •  

  hela60 و krolewna88 با هم دوستان دوطرفه شدند.

دریافت افتخارات افتخارات »

 •  

  Ricardo Medeiros امتیاز Richie Rich را کسب کرد.

  رسیدن میزان ژتونها به 10٬000 برای اولین بار.


 •  

  aaar1107 امتیاز Loyal Player را کسب کرد.

  بازیکن فعال برای 10 سال


هیجان واقعی را احساس کنید فروشگاه هدیه »

پروفایلهای جدید