ملاقات با دیگران بازیکن »

دریافت افتخارات افتخارات »

  •  

    Elena Gomez3 امتیاز Bingo Factory را کسب کرد.

    بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت


  •  

    Beverley Clark امتیاز Bee Lucky را کسب کرد.

    برنده شده در پنج بازی در طی 24 ساعت. در بازی بینگو باید فول هاس را بزنید تا برنده حساب بشوید.


هیجان واقعی را احساس کنید فروشگاه هدیه »