mehran180

 
ملحق شده: 2008-12-16
دل که رنجید از کسی , خرسند کردن مشکل است . شیشه یشکسته را پیوند کردن مشکل است . حرف ناهموار را هموار کردن مشکلتر است .
امتیاز86بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 114

هدیه ها

تعداد هدیه ها: 959

تصاویر

آلبومهای دیگر: دوستان

آخرین بازدید از پروفایل

مشاهدات پروفایل: 25008
4 روز قبل
19 روز قبل
84 روز قبل
86 روز قبل
88 روز قبل

دیوار