mehran180

 
ملحق شده: 2008-12-16
دل که رنجید از کسی , خرسند کردن مشکل است . شیشه یشکسته را پیوند کردن مشکل است . حرف ناهموار را هموار کردن مشکلتر است .
امتیاز156بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 44

هدیه ها

تعداد هدیه ها: 959

تصاویر

آلبومهای دیگر: دوستان

آخرین بازدید از پروفایل

مشاهدات پروفایل: 24954
9 روز قبل
14 روز قبل
14 روز قبل
17 روز قبل
19 روز قبل
20 روز قبل
20 روز قبل
20 روز قبل
22 روز قبل

دیوار