mehran180

 
ملحق شده: 2008-12-16
دل که رنجید از کسی , خرسند کردن مشکل است . شیشه یشکسته را پیوند کردن مشکل است . حرف ناهموار را هموار کردن مشکلتر است .
امتیاز76بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 124

هدیه ها

تعداد هدیه ها: 959

تصاویر

آلبومهای دیگر: دوستان

آخرین بازدید از پروفایل

مشاهدات پروفایل: 25043
5 روز قبل
7 روز قبل
44 روز قبل
54 روز قبل
57 روز قبل
64 روز قبل
70 روز قبل

دیوار