بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

افتخارات

Real seawolf

Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 1st time

Real seawolf

Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 10th time

Real seawolf

Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 25th time

Real seawolf

Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 50th time

Terror of the seas

Terror of the seas

Hitting 5 squares, occupied by ships in a row for the 1st time

Terror of the seas

Terror of the seas

Hitting 5 squares, occupied by ships in a row for the 5th time

Last Stand

Last Stand

Winning mini-game with almost sunken submarine (one module intact) for the 1st time

Last Stand

Last Stand

Winning mini-game with almost sunken submarine (one module intact) for the 5th time

Last Stand

Last Stand

Winning mini-game with almost sunken submarine (one module intact) for the 15th time

Last Stand

Last Stand

Winning mini-game with almost sunken submarine (one module intact) for the 25th time

Sea of coins

Sea of coins

Winning more than 100,000 coins in mini-games in total

Sea of coins

Sea of coins

Winning more than 500,000 coins in mini-games in total

Sea of coins

Sea of coins

Winning more than 1,000,000 coins in mini-games in total

Spins storm

Spins storm

50,000 spins on Sea Battle

Spins storm

Spins storm

10,000 spins on Sea Battle

Sea of coins

Sea of coins

Winning more than 5,000,000 coins in mini-games in total

Spins storm

Spins storm

100,000 spins on Sea Battle

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

GamesBond

GamesBond

شرکت در بازیهای مختلف.

Me, myself and I

Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

تست کننده بتا

تست کننده بتا

امتیاز: 50

تست کردن بازیهای نسخه بتا

Games Celebrity

Games Celebrity

امتیاز: 10

تعداد بازدید بالا از پروفایل. این امتیاز در ابتدای هر ماه داده میشود.

Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

Slots Jackpot

Slots Jackpot

امتیاز: 5

برنده شدن جک پات در بازیهای Slot

Chief

Chief

رسیدن به وضعیت Chief

Lord

Lord

رسیدن به وضعیت Lord

آس

آس

رسیدن به وضعیت Ace

Video Poker Jackpot

Video Poker Jackpot

امتیاز: 5

جک پات در ویدئو پوکر

Blackjack Jackpot

Blackjack Jackpot

امتیاز: 5

برنده شدن جک پات در Blackjack

GameDesire Slayer

GameDesire Slayer

امتیاز: 20

بازیکنی که در بازیهای مخصوص کارمندان سایت برنده شود

Richie Rich

Richie Rich

امتیاز: 2

رسیدن میزان ژتونها به 10٬000 برای اولین بار.

Loyal Player

Loyal Player

امتیاز: 20

بازیکن فعال در یک سال

Go-getter

Go-getter

امتیاز: 10

رسیدن به سطح 6000 برای اولین بار.

Go-getter

Go-getter

امتیاز: 20

رسیدن به سطح 7000 برای اولین بار.

Card wizard

Card wizard

امتیاز: 75

Participation in the Euro Football Rush special tournament.

Silver whistle

Silver whistle

امتیاز: 350

Premium place in the Euro Football Rush special tournament.

Baller

Baller

امتیاز: 6000

First place in the Euro Football Rush special tournament.

Most Valuable Player

Most Valuable Player

امتیاز: 7500

Winner of the Euro Football Rush series.

Club Legend #1

Club Legend #1

امتیاز: 20

TOP 11 team members during 1st week of GameDesire World Cup 2014

Ace Striker #1

Ace Striker #1

امتیاز: 30

TOP 11 players during 1st week of GameDesire World Cup 2014

Club Legend #2

Club Legend #2

امتیاز: 20

TOP 11 team members during 2nd week of GameDesire World Cup 2014

Ace Striker #2

Ace Striker #2

امتیاز: 30

TOP 11 players duri``ng 2nd week of GameDesire World Cup 2014

Club Legend #3

Club Legend #3

امتیاز: 20

TOP 11 team members during 3rd week of GameDesire World Cup 2014

Ace Striker #3

Ace Striker #3

امتیاز: 30

TOP 11 players during 3rd week of GameDesire World Cup 2014

Club Legend #4

Club Legend #4

امتیاز: 20

TOP 11 team members during 4th week of GameDesire World Cup 2014

Ace Striker #4

Ace Striker #4

امتیاز: 30

TOP 11 players during 4th week of GameDesire World Cup 2014

Legendary

Legendary

امتیاز: 100

TOP 11 team members during whole GameDesire World Cup 2014

We Are the Champions #1

We Are the Champions #1

امتیاز: 500

Winner team of GameDesire World Cup 2014

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

Chief Lord Ace

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win