بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

افتخارات

Super Ball

Super Ball

امتیاز: 15

Taking part in GameDesire Cup tournament.

Goalkeeper Gloves

Goalkeeper Gloves

امتیاز: 75

Taking premium place in GameDesire Cup tournament.

GameDesire Cup

GameDesire Cup

امتیاز: 2018

The winner of GameDesire Cup tournament.

Crocodile

Crocodile

امتیاز: 1000

The winner of Animal Crew tournament.

Otter

Otter

امتیاز: 150

Taking premium place in Animal Crew tournament.

Alpaca

Alpaca

امتیاز: 15

Taking part in Animal Crew tournament.

First Aid EGG

First Aid EGG

امتیاز: 15

Taking part in EGG Tournament.

Rocky

Rocky

امتیاز: 150

Taking premium place in EGG Tournament.

Super-EGG

Super-EGG

امتیاز: 1000

The winner of EGG Tournament.

Backhat

Backhat

امتیاز: 10

The winner of Battle Royale Flush tournament.

Playing Dino

Playing Dino

امتیاز: 15

Taking part in Baby Dino Tournament.

Egg Dino

Egg Dino

امتیاز: 150

Taking premium place in Baby Dino Tournament.

Baby Dino

Baby Dino

امتیاز: 1000

The winner of Baby Dino Tournament.

Ice Ball

Ice Ball

امتیاز: 15

Taking part in football tournament.

Power Ball

Power Ball

امتیاز: 150

Taking a premium place in football tournament.

Fire Ball

Fire Ball

امتیاز: 1000

The winner of football tournament.

Sagittarius

Sagittarius

امتیاز: 15

Taking part in Zodiac tournament.

Aquarius

Aquarius

امتیاز: 150

Taking a premium place in Zodiac tournament.

Pisces

Pisces

امتیاز: 1000

The winner of Zodiac tournament.

Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

Blue Pinata

Blue Pinata

امتیاز: 150

Taking premium place in Birthday Celebration tournament.

Gold Pinata

Gold Pinata

امتیاز: 1000

The winner of Birthday Celebration tournament.

Pharaoh's warrior

Pharaoh's warrior

امتیاز: 1000

The winner of Halloween tournament.

Prince Dracula

Prince Dracula

امتیاز: 150

Taking premium place in Halloween tournament.

Gloomy Skull

Gloomy Skull

امتیاز: 15

Taking part in Halloween tournament.

Bronze Egyptian Pride

Bronze Egyptian Pride

امتیاز: 15

Taking part in Egyptian tournament.

Silver Egyptian Pride

Silver Egyptian Pride

امتیاز: 150

Taking premium place in Egyptian tournament.

Gold Egyptian Pride

Gold Egyptian Pride

امتیاز: 1000

The winner of Egyptian tournament.

Golden Snowflake

Golden Snowflake

امتیاز: 1000

The winner of Santa Claus tournament.

Silver Snowflake

Silver Snowflake

امتیاز: 150

Taking premium place in Santa Claus tournament.

Bronze Snowflake

Bronze Snowflake

امتیاز: 15

Taking part in Santa Claus tournament.

Green Volcano

Green Volcano

امتیاز: 15

Taking part in Volcanic Thirteen tournament.

Red Volcano

Red Volcano

امتیاز: 150

Taking premium place in Volcanic Thirteen tournament.

Golden Volcano

Golden Volcano

امتیاز: 1000

The winner of Volcanic Thirteen tournament.

Virus Slayer

Virus Slayer

امتیاز: 2

Took part in "#StayHome" action and contributed to the fight against the CoronaVirus!

I'm a Vaccine!

I'm a Vaccine!

امتیاز: 5

Persistently took part in the "#StayHome" action and strongly contributed to the fight against the CoronaVirus!

Ruby All-Star

Ruby All-Star

امتیاز: 15

Taking part in All Star Final tournament.

Diamond All-Star

Diamond All-Star

امتیاز: 150

Taking premium place in All Star Final tournament.

Golden All-Star

Golden All-Star

امتیاز: 1000

The winner of All Star Final tournament.

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

Chief Lord Ace

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win