cpomoi

joined: 2013-07-04
Dî mi ki tê djîd Dî kî jî sô é ni prin nin pô sîs kîn djî sô nîn :) nin onke pô 'm fè songne dji sô è d'meun l'î maîeux
Points4more
To keep level: 
Points needed: 196
Last game

Games activity

Poker Texas Hold'em

Poker Texas Hold'em

Games CompletedChips Won
47183114.85 mln
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac

Gifts

Gifts : 23

Photos

Last visits

Total visits: 18891
18 minutes ago
11 hours ago
13 hours ago
14 hours ago
15 hours ago
17 hours ago
18 hours ago
19 hours ago
1 day ago

Wall