cpomoi

 
Joined: 2013-07-04
Dî mi ki tê djîd Dî kî jî sô é ni prin nin pô sîs kîn djî sô nîn :) nin onke pô 'm fè songne dji sô è d'meun l'î maîeux
Points140More
Next level: 
Points needed: 60

Games activity

Poker Texas Hold'em

Poker Texas Hold'em

Games CompletedChips Won
4233490.06 mln
Bright T-shirt
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Poker Omaha

Poker Omaha

Games CompletedChips Won
3071.85 mln
Bright T-shirt
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac

Gifts

Gifts : 22

Photos

Last visits

Total visits: 12578
52 minutes ago
19 hours ago
23 hours ago
23 hours ago
1 day ago
1 day ago
1 day ago
1 day ago
1 day ago

Wall