cpomoi

Joined: 2013-07-04
Dî mi ki tê djîd Dî kî jî sô é ni prin nin pô sîs kîn djî sô nîn :) nin onke pô 'm fè songne dji sô è d'meun l'î maîeux
Points19More
To keep level: 
Points needed: 181
Last game

Games activity

Poker Texas Hold'em

Poker Texas Hold'em

Games CompletedChips Won
4365695.82 mln
Tourney Guru
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Bright T-shirt

Gifts

Gifts : 22

Photos

Last visits

Total visits: 13704
6 hours ago
9 hours ago
9 hours ago
10 hours ago
10 hours ago
10 hours ago
10 hours ago
15 hours ago
15 hours ago

Wall