cpomoi

 
joined: 2013-07-04
Dî mi ki tê djîd Dî kî jî sô é ni prin nin pô sîs kîn djî sô nîn :) nin onke pô 'm fè songne dji sô è d'meun l'î maîeux
Points70More
Next level: 
Points needed: 130

Games activity

Poker Texas Hold'em

Poker Texas Hold'em

Games CompletedChips Won
4410897.12 mln
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Bright T-shirt
Tourney Guru
Tourney Maniac

Gifts

Gifts : 22

Photos

Last visits

Total visits: 15019
26 minutes ago
1 hour ago
1 hour ago
1 hour ago
2 hours ago
2 hours ago
2 hours ago
5 hours ago
5 hours ago

Wall