ایت بال – نوع دیگر

63 بازیکنان آنلاین
پیروزی خود را اعلام کنید قبل از این که رقیبان دیگر این کار را انجام بدهند!
63 بازیکنان آنلاین

ایت بال – نوع دیگر

5 (آرا: 977)

About

بازی بیلیارد – ایت بال – که با یک توپ سفید نشانه و 15 توپ دیگر یا شماره های 1 تا 15 انجام میشود. این بازی آنلاین، مجانی است!

روش بازی ایت بال – نوع دیگر

  • روی توپ نشانه سفید کلیک کنید تا بتوانید به آن ضربه بزنید. در بین توقفهای بازی، میتوانید با فشردن کلید ماوس رو توپ نشانه و کشیدن ماوس، محل آن را در میز تغییر دهید.
  • روی چوب نشانه کلیک کنید تا انتخاب شود. با نگهداشتن کلید ماوس و کشیدن آن، میتوانید میزان جهت ضربه را تعیین کنید.
  • چوب نشانه را از پانل کنترل بازی یافته و با فشردن ماوس و کشیدن آن، میزان قدرت ضربه را تعیین کنید. هرچه ماوس را بیشتر بکشید، قدرت ضربه هم بیشتر میشود.
  • با کلیک راست در هر قسمت از پنجره، چوب به توپ نشانه ضربه میزند.