جک پات

52 بازیکنان آنلاین
بازی فقط برای تفریح با پولهای مجازی
52 بازیکنان آنلاین

جک پات

4.5 (آرا: 118)

About

بازی دو نفره ای از نوع رامی که در آن امتیازهای منفی شخصی که ورق در دستش باقی مانده محاسبه خواهد شد.

روش بازی جک پات

  • روی دستگاه کلیک کنید
  • کلیک کنید.Betمیزان پول مجازی مورد استفاده در دستگاه را انتخاب کرده و روی
  • راه اندازی کنید.Spin Reelsدستگاه را با کلیک روی اهرم دستگاه و یا
  • از بازی خارج کنید.Withdrawشما می توانید پول موجود در دستگاه را در هر زمان با کلیک روی