پوکر 5 کارتی بسته

7 بازیکنان آنلاین
Pot the balls in order. Snatch the win from the opponent!
7 بازیکنان آنلاین

پوکر 5 کارتی بسته

5 (آرا: 369)

About

بازی رایگان بیلیارد که در آن باید تا حد ممکن با انتقال توپها به داخل سوراخهای میز توسط توپ نشانه، امتیاز کسب کنید.

روش بازی پوکر 5 کارتی بسته

  • روی توپ نشانه سفید کلیک کنید تا بتوانید به آن ضربه بزنید. در بین توقفهای بازی، میتوانید با فشردن کلید ماوس رو توپ نشانه و کشیدن ماوس، محل آن را در میز تغییر دهید.
  • روی چوب نشانه کلیک کنید تا انتخاب شود. با نگهداشتن کلید ماوس و کشیدن آن، میتوانید میزان جهت ضربه را تعیین کنید.
  • چوب نشانه را از پانل کنترل بازی یافته و با فشردن ماوس و کشیدن آن، میزان قدرت ضربه را تعیین کنید. هرچه ماوس را بیشتر بکشید، قدرت ضربه هم بیشتر میشود.
  • با کلیک راست در هر قسمت از پنجره، چوب به توپ نشانه ضربه میزند.