تای سیاک

40 بازیکنان آنلاین
اولین نفری باشید که 1000 امتیاز میگیرد تا بتوانید پیروزی خود را اعلام کنید!
40 بازیکنان آنلاین

تای سیاک

4.5 (آرا: 116)

About

یک بازی با ورق برای 2 تا 4 بازیکن. کسی که 1000 امتیاز به دست آورد برنده خواهد بود.