کلمات به هم ریخته

ساختن بهترین کلمه با هفت حرف تصادفی

کلمات به هم ریخته

4.5 (آرا: 22)

About

در این بازی، بازیکن باید از 7 حرف مختلف تصادفی، تا می تواند کلمات معقول بسازد.

روش بازی کلمات به هم ریخته

  • روی " شروع بازی " کلیک کنید تا بازی شروع شود.
  • برای ساختن کلمه مورد نظر، به ترتیب روی حروف مورد نظر کلیک کرده یا آنها را تایپ کنید. سپس رو کلید Submit کلیک نمایید. توجه داشته باشید که حداقل تعداد حروف باید 3 عدد باشد.
  • اگر کلمه ساخته شده در فرهنگ لغات ما پیدا شود، به شما امتیاز داده خواهد شد. در غیر این صورت، حروف به جای اول خود بر می گردند.
  • با کلیک روی کلید Shufle، جهت قرار گیری حروف برعکس خواهد شد.