BONUS
1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

532
بازیکن در حال بازی
10٬000٬000
جک پات arena
123
Open tables

پوکر اوماها 2017

4.5 (آرا: 360)
در این نوع پوکر، بازیکن باید با استفاده از 2 عدد از 4 عدد ورق موجود در دست خود و 3 ورق روی میز، بهترین ترکیب را به دست آورد.