gimendes35

علاقمند به: women, men
در جستجوی: دوستی, تفریح
Zodiac sign: عقرب
تاریخ تولد: 1970-11-10
ملحق شده: 2015-02-21
Não abuse das pessoas boas, elas perdoam mas quando cansam, vão embora sem olhar para trás.
امتیاز605بقیه
To keep level: 
Points needed: 195
آخرین بازی
بینگو

بینگو

بینگو
24 روز قبل
Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

72 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

74 روز قبل

امتیاز: 45

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

74 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

75 روز قبل

امتیاز: 38

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

75 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

76 روز قبل

امتیاز: 42

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

77 روز قبل

امتیاز: 20

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

78 روز قبل

امتیاز: 161

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

78 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Bingo Master
Bingo Master

بدست آوردن 5000 امتیاز در یک ماه

78 روز قبل

امتیاز: 20 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

79 روز قبل

امتیاز: 36

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

79 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

80 روز قبل

امتیاز: 14

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

81 روز قبل

امتیاز: 82

Bee Lucky
Bee Lucky

برنده شده در پنج بازی در طی 24 ساعت. در بازی بینگو باید فول هاس را بزنید تا برنده حساب بشوید.

81 روز قبل

امتیاز: 2 بینگو

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

81 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Lord
Lord

رسیدن به وضعیت Lord

82 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

82 روز قبل

امتیاز: 16

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

82 روز قبل

امتیاز: 126

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

82 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

83 روز قبل

امتیاز: 59

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

84 روز قبل

امتیاز: 132

Bingo Master
Bingo Master

بدست آوردن 20٬000 امتیاز در یک ماه

84 روز قبل

امتیاز: 50 بینگو

Bee Lucky
Bee Lucky

برنده شده در پنج بازی در طی 24 ساعت. در بازی بینگو باید فول هاس را بزنید تا برنده حساب بشوید.

84 روز قبل

امتیاز: 2 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

85 روز قبل

امتیاز: 33

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

85 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

86 روز قبل

امتیاز: 15

Stone Combo
Stone Combo

زدن حداقل 11 (یا 7 در بینگو 90) شماره در یک کوپن

86 روز قبل

امتیاز: 10 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

88 روز قبل

امتیاز: 9

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

90 روز قبل

امتیاز: 52

صفحه: 4