پوکر 5 کارتی بسته

74 بازیکنان آنلاین
یک بازی پوکر دوستانه تر، بازی برای سرگرمی!
74 بازیکنان آنلاین

پوکر 5 کارتی بسته

4.5 (آرا: 136)

About

یکی از قدیمیترین انواع پوکر که در آن هر بازیکن 5 کارت دریافت کرده و در مرحله بعد تعدادی از کارتها را ریخته و کارتهای جدید طلب می کند.

روش بازی پوکر 5 کارتی بسته

  • برای شروع، باید مقدار ژتون مورد نظر برای بازی را انتخاب کنید، بعدا در طی بازی میتوانید مقدار بیشتری وارد موجود خود نمایید.
  • اگر میخواهید فولد کنید، روی "ریختن" ، برای چک دادن روی "چک" و برای کال کردن شرط و باقی ماندن در بازی روی "قبول" کلیک کنید.
  • اگر میخواهید شرط جدیدی بگذارید و یا شرط فعلی را افزایش دهید باید از دکمه افزایش استفاده کنید
  • ژتونهای شرط بندی شده در مرکز پایین میز کنار هم قرار میگیرند