پوکر اوماها

252 بازیکنان آنلاین
چهار کارت هم ارزش
252 بازیکنان آنلاین
بازی

روش بازی Poker Omaha - game rules

مقام مسابقات چیست؟

رتبه مسابقات، نوع خاصی از مقام است که فقط با بازی در مسابقات به دست می آید. این مقام در بازیهای پوکر جدید وجود دارد. بازیکنان در دورهای ماهانه امتیاز می گیرند. یعنی در ابتدای هر ماه، رقابت جدیدی آغاز می شود.

جوایز

در انتهای هر ماه به بهترین بازیکنان بر اساس جایگاهی که به دست آورده اند، جایزه داده می شود.

محل جایزه
1 - 20 Golden eye (30 روز)

هر ماهه در مسابقات رسمی، 36 بازیکن برای شرکت در مسابقه نهایی انتخاب می شوند که در اولین شنبه هر ماه برگزار می شود.

7 مقام برتر این مسابقه نهایی امتیاز کسب کرده و حداقل جایزه بیست و پنج میلیون ژتون را کسب می کنند.


قوانین امتیاز دهی

امتیاز دهی بر اساس ابعاد مسابقات و مقامی که بازیکن به دست آورده است انجام می شود.
  1. به ازای هر 10٬000 ژتون موجود در مسابقه، یک امتیاز در جدول جوایز قرار می گیرد.
  2. جدول امتیازات در انتهای مسابقه به سه قسمت تقسیم میشود: 40% برای همه، 30% برای یک چهارم بالایی بازیکنان، و 30% برای میز نهایی.
  3. در پایان بازی، امتیازات بین نفرات نهایی بر اساس این درصدها تقسیم می شود: 40، 25، 15، 10، 6 و 4 درصد
  4. همچنین، بدون توجه به برد یا باخت، به هر یک از شرکت کنندگان در مسابقه یک امتیاز داده میشود.
  5. این امتیازها فقط برای امتیازهای رسمی سایت هستند و در مسابقات ماهواره ای و مسابقات سریع وجود ندارند.

لیگهای ملی

در اینجا میزان امتیازات رتبه بندی مسابقات بر اساس هر کشور دسته بندی شده است. با مشاهده این قسمت متوجه خواهید شد که چه کشوری بیشتر در حال رقابت با شما برای بدست آوردن مقام بالاتر است.

*برای شرکت در لیگهای ملی، باید در پروفایل کشور خود را انتخاب کرده باشید و در تورنمنت ها شرکت کنید. براساس میزان فعالیت شما در مسابقات، به لیگ شما امتیاز اضافه می شود.