رامی 500

85 بازیکنان آنلاین
یک به یک، بهترین احتمال برای بردن
85 بازیکنان آنلاین

رامی 500

4.5 (آرا: 105)

About

بازی دو نفره ای از نوع رامی که در آن امتیازهای منفی شخصی که ورق در دستش باقی مانده محاسبه خواهد شد.

Meld cards and score high!

Great party game. Fun, easy and social.

Rules easy to learn

The perfect game for card game beginners. Easy to learn and loads of fun.

Tricks and tactics

Practice makes perfect. The more you play, the better you become.

Play with friends and make new ones

Rummy is an entertaining and social game. Chat and have fun making new friends!