جدول دو طرفه

فکر میکنید کلمات زیادی بلد هستید؟ در بازی کلمات آن را امتحان کنید!

رتبه

# عکس شناسه کاربری کشور کلوپ VIP R GC GA W L S
1
MilosnikGier Poland   8309.54 3883 0 3814 69 35
2 ginkgo Poland   7795.57 2403 1 2280 123 3
3 ozorkowiak Poland   7559.89 1309 0 1250 56 2
4 byle_kto_to Poland 7545.03 5583 10 5187 395 14
5
basiabliz   7449.58 1490 5 1479 11 83
6 casandrawild Switzerland   7004.05 682 1 563 118 7
7 futrz@k Poland 7000.78 661 2 629 18 1
8 Ciało Kobiety Poland 7000.24 612 0 595 16 -1
9 fee1611 Mauritius   6983.51 535 1 464 71 3
10
wojtek112233 Poland   6969.49 1381 9 1193 187 15
11 mani0la6 Poland   6911.24 1023 11 960 62 3
12 sebol5 Poland   6894.38 1993 8 1824 169 3
13 Bi-ΟΠ-iC Poland   6829.24 505 0 493 7 13
14 bet_70   6826.00 885 4 815 70 50
15 0lga Poland   6764.41 525 0 521 4 82
16 100ria Poland   6750.71 2764 7 2279 485 6
17 erka99 Poland 6734.50 935 17 784 151 -1
18 19krajowy54 United States   6720.86 2511 5 2355 155 -1
19 qanqsta United States 6687.70 358 0 323 35 -1
20
piechurek9 Poland   6664.06 290 3 255 35 3
21 Crisstimm Poland   6656.58 1591 4 1097 494 2
22
erjot_sc   6644.05 669 4 622 47 61
23 nusiak72   6643.93 1078 9 948 129 0
24 KASSKA Poland   6616.12 48167 239 40385 7779 4
25
aloes21 Poland   6595.73 1519 5 1261 258 -2
26 cantuccini   6579.76 1637 13 1459 176 -5
27 LadyMilion Poland   6570.37 714 1 471 243 1
28 bluenetka   6558.41 540 4 466 74 8
29
serenela   6548.88 266 0 246 20 20
30 lidiabarbara Poland   6502.23 2546 8 1873 673 2