جدول دو طرفه

فکر میکنید کلمات زیادی بلد هستید؟ در بازی کلمات آن را امتحان کنید!

رتبه

#عکسشناسهکشورکلوپ VIPRGCGAWLS
1Poland 8309.54388338146935
2Poland 7795.572403122801233
3Poland7645.955461105077383-1
4Poland 7559.8913091250562
5  7449.581490514791183
6Poland 7375.3011814107810380
7Poland 7134.434837344407430
8Poland 7110.144118362481
9Switzerland 7004.0568215631187
10Poland 7000.7865716281510
11Poland7000.2461259516-1
12Mauritius 6983.515351464713
13Poland 6979.066372539981
14Poland 6969.4913819119318715
15Poland 6966.442801102432368-1
16Poland 6911.24102311960623
17  6900.242565431785774-2
18Poland 6894.381993818241693
19Poland 6834.9418981415863121
20Poland 6829.24505493713
21  6826.0088548157050
22Poland 6764.41525521482
23Poland 6760.6621543415486058
24Poland 6750.712764722794856
25United States 6747.922504523501531
26Poland 6734.991566410814857
27Poland6734.5093517784151-1
28  6664.062903255353
29United States 6644.703513173421
30  6644.0566946224761