جدول دو طرفه

10 بازیکنان آنلاین
فکر میکنید کلمات زیادی بلد هستید؟ در بازی کلمات آن را امتحان کنید!
10 بازیکنان آنلاین

جدول دو طرفه

5 (آرا: 41)

About

بازی کلمات برای 2 تا 4 نفر. بازیکنان باید با جابجا کردن حروف، کلمات را بسازند.

روش بازی جدول دو طرفه

  • با شروع بازی، شما باید ابتدا میز مورد نظر خود برای بازی را انتخاب کرده و یا خودتان با کلیک روی "create table." یک اتاق جدید ایجاد کنید.
  • پس از ورود به میز مورد نظر، روی Start Game کلیک کنید یا صبر کنید که بازی توسط مدیر شروع شود.
  • اولین بازیکن، باید یک حرف را در مرکز صفحه قرار داده و سپس روی "ok." کلیک کند.
  • در خانه های رنگی، فقط حروف با همان رنگ میتوانند قرار بگیرند.
  • در خانه های سفید، هر حرفی که شما بخواهید میتوان قرار داد.
  • بازی هنگامی تمام میشود که زمان بازی تمام شود یا همه بازیکنان دوبار پشت سرهم در ساختن کلمات دچار اشتباه شوند.