تاس بازی

74 بازیکنان آنلاین
Feeling lucky? Let the dice decide…
74 بازیکنان آنلاین

تاس بازی

4.5 (آرا: 320)

About

تاس ریزی سنتی که توسط آن با هر بار ریختن تاس امتیاز کسب می شود.

Roll
the dice!

True dice game experience. Old school and pure fun.

JUST ONE MORE TIME!

Simple, intuitive and addictive.

5 dice -
thousands of possibilities

Extremely replayable, every game is unique.

Only 7 minutes
per game

Take a short brake and have a quick match.


روش بازی تاس بازی

  • روی "پرتاب" کلیک کنید تا تاس ریخته شود.
  • اگر میخواهید دوباره تاس بریزید، یک بار دیگر روی "پرتاب" کلیک کنید.
  • اگر میخواهید قبل از پرتاب دوباره تاسها، یکی از آنها را نگاه دارید، روی تاس مورد نظر خود کلیک کنید تا به پانل پایین صفحه منتقل شود. سپس روی کلید "پرتاب" کلیک کنید تا تاس باقیمانده دوباره ریخته شود.
  • برای ثبت امتیاز بازی خود، در پانل سمت چپ کلیک کرده و گروه مورد نظر خود برای ثبت امتیاز را انتخاب نمایید.