بازی روی صفحه

بینگو

بینگو

آیا سریع العمل و تیز هستید؟ بینگو بازی کنید، همان دبرنای خودمان!

246 بازیکن در حال بازی

ماجونگ

شما چقدر حرفه ای هستید؟ آن را به دوستانتان نمایش بدهید!

تاس بازی

When the die is cast, you must accept the challenge to win!

Dominoes

Become a master of tiles and suits!

Last Temple

Match, collect and beat them all!

کسب افتخارات

  • Shooter
  • Rising Spirit
  • Mission possible
  • Bingo-on!
  • Master Belt
  • Shooter

افتخارات بیشتر »

جک پات

Bad Beat Jackpot 55٬515٬231
جک پات Arena 10٬000٬000
بینگو 3٬474٬678
دستگاه جک پات 847٬673
ویدئو پوکر 9٬187٬154
Blackjack 3٬500٬536