کسب افتخارات

  • Bingo Lover
  • Shooter
  • Monkey's Fist
  • Mission possible
  • Marksman
  • Bingo Master

افتخارات بیشتر »

جک پات

Bad Beat Jackpot 73٬283٬236
جک پات Arena 10٬000٬000
بینگو 2٬162٬419
دستگاه جک پات 807٬037
ویدئو پوکر 12٬881٬390
Blackjack 1٬788٬481

بازی روی صفحه

بینگو

بینگو

آیا سریع العمل و تیز هستید؟ بینگو بازی کنید، همان دبرنای خودمان!

365 بازیکن در حال بازی

ماجونگ

شما چقدر حرفه ای هستید؟ آن را به دوستانتان نمایش بدهید!

تاس بازی

When the die is cast, you must accept the challenge to win!

Dominoes

Become a master of tiles and suits!

Last Temple

Match, collect and beat them all!