کسب افتخارات

  • Coupongo
  • Dr Full House
  • Rising Spirit
  • Bingo Master
  • eXPerience eXPert
  • Stairway to the top

افتخارات بیشتر »

جک پات

Bad Beat Jackpot 44٬121٬873
جک پات Arena 10٬000٬000
بینگو 2٬753٬287
دستگاه جک پات 956٬835
ویدئو پوکر 8٬345٬353
Blackjack 4٬489٬561

بازی روی صفحه

بینگو

بینگو

آیا سریع العمل و تیز هستید؟ بینگو بازی کنید، همان دبرنای خودمان!

287 بازیکن در حال بازی

ماجونگ

شما چقدر حرفه ای هستید؟ آن را به دوستانتان نمایش بدهید!

تاس بازی

When the die is cast, you must accept the challenge to win!

Dominoes

Become a master of tiles and suits!

Last Temple

Match, collect and beat them all!