بازی روی صفحه

بینگو

بینگو

آیا سریع العمل و تیز هستید؟ بینگو بازی کنید، همان دبرنای خودمان!

487 بازیکن در حال بازی

ماجونگ

شما چقدر حرفه ای هستید؟ آن را به دوستانتان نمایش بدهید!

تاس بازی

When the die is cast, you must accept the challenge to win!

Dominoes

Become a master of tiles and suits!

Last Temple

Match, collect and beat them all!

کسب افتخارات

  • Dr Full House
  • Stone Combo
  • Shooter
  • Bingo Lover
  • Iron Combo
  • Shooter

افتخارات بیشتر »

جک پات

Bad Beat Jackpot 75٬808٬812
جک پات Arena 10٬000٬000
بینگو 3٬054٬231
دستگاه جک پات 388٬234
ویدئو پوکر 20٬646٬891
Blackjack 3٬158٬034