بینگو

113 بازیکنان آنلاین
آیا سریع العمل و تیز هستید؟ بینگو بازی کنید، همان دبرنای خودمان!
113 بازیکنان آنلاین

بینگو

4.5 (آرا: 911)

About

در این بازی، تعدادی عدد تصادفی انتخاب میشود و بازیکنان باید آن اعداد را در جدولهای موجود پخش کنند و کسانی که بیشترین شباهت با جدول مورد نظر را ایجاد کرده باشند، برنده خواهند شد.

Try
your luck

Have you always wanted to try Bingo but never had the chance? Your wait is over.

Never
alone

Bingo is a social game and our platform allows you to chat and make friends with thousands of players worldwide!

Unique
experience

Come on and shout it with us: BINGO!

Take it
everywhere

Bingo by GameDesire is also available on Android and iOS


روش بازی بینگو

  • پس از وارد شدن به میز بازی، روی کلید واقع در پایین و سمت راست پنجره کلیک کنید و به تعداد مورد نیاز کوپن بخرید. هرچه کوپنهای بیشتری بخرید، احتمال برنده شدن بیشتر خواهد بود.
  • اولین بازیکنی که یک کوپن را با موفقیت پر کند، باید بلافاصله روی کلید "Bingo" کلیک کند تا سایرین از این موضوع اطلاع حاصل کنند.
  • کوپنها به ترتیب گویهای باقیمانده برای تکمیل مرتب می شوند