بینگو

200 بازیکنان آنلاین
آیا سریع العمل و تیز هستید؟ بینگو بازی کنید، همان دبرنای خودمان!
200 بازیکنان آنلاین

بینگو

4.5 (آرا: 775)

About

در این بازی، تعدادی عدد تصادفی انتخاب میشود و بازیکنان باید آن اعداد را در جدولهای موجود پخش کنند و کسانی که بیشترین شباهت با جدول مورد نظر را ایجاد کرده باشند، برنده خواهند شد.

Try
your luck

Have you always wanted to try Bingo but never had the chance? Your wait is over.

Never
alone

Bingo is a social game and our platform allows you to chat and make friends with thousands of players worldwide!

Unique
experience

Come on and shout it with us: BINGO!

Take it
everywhere

Bingo by GameDesire is also available on Android and iOS


روش بازی بینگو

"
  • لطفا بعد از ورود به میز، کوپنهای مورد نیاز خود را از قیمت وسط صفحه خریداری کنید. کوپنهای بیشتر، شانس برد را بیشتر میکنند.
  • اولین بازیکنی که کوپنش بطور کامل پر شده باشد، باید به سرعت روی ""بینگو"" کلیک کند تا به بقیه بازیکنان اطلاع بدهد که برنده شده است.
  • کوپنها به طور خودکار بر اساس تعداد توپهای باقیمانده مرتب میشوند.
"