Francesco Gallo@fb28

ملحق شده: 2017-05-30
امتیاز859بقیه
To keep level: 
Points needed: 1٬141
آخرین بازی

فعالیتهای بازی

پوکر تگزاس هولدم

پوکر تگزاس هولدم

بازیهای تمام شدهژتون برده
35198533٫18میلیون
Purple T-shirt
شاه خریداران
Purple T-shirt
Purple T-shirt
Tourney Maniac

هدیه ها

تعداد هدیه ها: 6

تصاویر

آخرین بازدید از پروفایل

مشاهدات پروفایل: 305
1 روز قبل
3 روز قبل
8 روز قبل
8 روز قبل
25 روز قبل
26 روز قبل
32 روز قبل
39 روز قبل
40 روز قبل

دیوار