Nawalony1

ملحق شده: 2008-04-05
Pozdrawiam!
امتیاز1٬746بقیه
To keep level: 
Points needed: 254
آخرین بازی
ماجونگ

ماجونگ

ماجونگ
7 ساعت قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

2 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 22

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

4 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

4 روز قبل
شاه خریداران

شاه خریداران

Rebuy king شدن در بازیهای از پیش تعیین شده پوکر.

4 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

4 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

5 روز قبل
Blue Pinata

Blue Pinata

امتیاز: 150

Taking premium place in Birthday Celebration tournament.

6 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

6 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 4

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

8 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

8 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

8 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

9 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 3

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

10 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

10 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 10

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

11 روز قبل
Blue Pinata

Blue Pinata

امتیاز: 150

Taking premium place in Birthday Celebration tournament.

11 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

11 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 4

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

12 روز قبل
Blue Pinata

Blue Pinata

امتیاز: 150

Taking premium place in Birthday Celebration tournament.

12 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

12 روز قبل
Pinata

Pinata

امتیاز: 15

Taking part in Birthday Celebration tournament.

13 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 5

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

24 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

24 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 81

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

25 روز قبل
Purple T-shirt

Purple T-shirt

بازی کردن در تعداد حداقل پنج تورنمنت از پیش تعیین شده. بازیهای فری رول محاسبه نمی شوند.

25 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

25 روز قبل
آس

آس

رسیدن به وضعیت Ace

26 روز قبل
Me, myself and I

Me, myself and I

امتیاز: 20

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

26 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

30 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 247

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

32 روز قبل