Nawalony1

ملحق شده: 2008-04-05
Pozdrawiam!
امتیاز1٬160بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 1٬840
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 122

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

134 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

135 روز قبل
True Blue

True Blue

برنده شدن در مسابقات پوکر Sit&Go (با حداقل خرید ده هزار ژتون ورودی)

135 روز قبل
Poker Rank Freak

Poker Rank Freak

هنگامی که در عرض یک ماه بازیکن به مقام حداقل 5000 در رتبه بندی بازیکنان تورنمنت برسد.

135 روز قبل
Master Belt

Master Belt

امتیاز: 20 ماجونگ

Gaining 1,500 XPs within a month.

139 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 20

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

149 روز قبل
Bright medal

Bright medal

بدست آوردن رتبه های بالا در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

150 روز قبل
Bright T-shirt

Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

150 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف

امتیاز: 36

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

150 روز قبل
شاه خریداران

شاه خریداران

Rebuy king شدن در بازیهای از پیش تعیین شده پوکر.

151 روز قبل