Rick Brusso

 
ملحق شده: 2015-09-20
امتیاز292بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 708
بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

4 روز قبل

امتیاز: 2

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

5 روز قبل

امتیاز: 1

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به 50٬000 برای اولین بار

5 روز قبل

امتیاز: 5

Tourney Bot (Sit&go)
Tourney Bot (Sit&go)

بازی در ده تورنمنت Sit&Go به جز دو نفره ها.

5 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال برای 3 سال

7 روز قبل

امتیاز: 100

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال برای دوسال

7 روز قبل

امتیاز: 50

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال در یک سال

7 روز قبل

امتیاز: 20