Rick Brusso

 
ملحق شده: 2015-09-20
امتیاز92بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 108
آخرین بازی
Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

55 روز قبل

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

69 روز قبل

امتیاز: 2

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

70 روز قبل

امتیاز: 1

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به 50٬000 برای اولین بار

70 روز قبل

امتیاز: 5

Tourney Bot (Sit&go)
Tourney Bot (Sit&go)

بازی در ده تورنمنت Sit&Go به جز دو نفره ها.

70 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال برای 3 سال

73 روز قبل

امتیاز: 100

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال برای دوسال

73 روز قبل

امتیاز: 50

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال در یک سال

73 روز قبل

امتیاز: 20