gonii

 
ملحق شده: 2004-10-01
امتیاز45بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 155
آخرین بازی
بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

71 روز قبل

امتیاز: 4

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

72 روز قبل

Pokerholic
Pokerholic

بازی در 50٬000 دست پوکر

88 روز قبل

امتیاز: 100 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

117 روز قبل

امتیاز: 1

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

124 روز قبل

امتیاز: 2

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

134 روز قبل

امتیاز: 2