rafa.barnabe

 
ملحق شده: 2020-05-14
امتیاز169بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 31
آخرین بازی
جک پات

جک پات

جک پات
65 روز قبل
Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

57 روز قبل

امتیاز: 20

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

65 روز قبل

امتیاز: 28

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

87 روز قبل

امتیاز: 4

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

88 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

88 روز قبل

امتیاز: 20

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

89 روز قبل

امتیاز: 2

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

90 روز قبل

امتیاز: 5

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

96 روز قبل

امتیاز: 2

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

97 روز قبل

امتیاز: 15

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

119 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

119 روز قبل

امتیاز: 20

Pokerholic
Pokerholic

بازی در 500 دست پوکر

123 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

130 روز قبل

امتیاز: 1

Three Amigos
Three Amigos

10 بار برنده شدن در یک دست پوکر با "سه تایی"

130 روز قبل

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

AK47
AK47

برنده شدن در یک دست پوکر با داشتن آس و شاه در دست.

130 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

AA+
AA+

برنده شدن در یک دست پوکر با داشتن دو آس در دست.

130 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Bot (Sit&go)
Tourney Bot (Sit&go)

بازی در ده تورنمنت Sit&Go به جز دو نفره ها.

130 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

House Party
House Party

10 بار برنده شدن در پوکر با "فول"

130 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

131 روز قبل

امتیاز: 1

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

132 روز قبل

امتیاز: 103

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

132 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Bingo Lover
Bingo Lover

بازی در 50 دست بینگو

132 روز قبل

امتیاز: 5 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

133 روز قبل

امتیاز: 40

Coupongo
Coupongo

داشتن حداقل یک کوپن باطل بدون زدن حتی یک شماره، برای اولین بار

133 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به ده میلیون برای اولین بار

133 روز قبل

امتیاز: 50

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

136 روز قبل

امتیاز: 8

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

140 روز قبل

امتیاز: 56

Ruby Path
Ruby Path

بردن 5 امتیاز بادکنک در یک بازی

140 روز قبل

امتیاز: 20 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

143 روز قبل

امتیاز: 4

Flush Master
Flush Master

10 بار برنده شدن در پوکر با "فلاش - رنگ"

149 روز قبل

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

صفحه: 3