rafa.barnabe

ملحق شده: 2020-05-14
امتیاز121بقیه
To keep level: 
Points needed: 79
آخرین بازی
جک پات

جک پات

جک پات
6 روز قبل
بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

6 روز قبل

امتیاز: 4

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

7 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

7 روز قبل

امتیاز: 20

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

8 روز قبل

امتیاز: 2

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

9 روز قبل

امتیاز: 5

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

15 روز قبل

امتیاز: 2

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

16 روز قبل

امتیاز: 15

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

38 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

38 روز قبل

امتیاز: 20

Pokerholic
Pokerholic

بازی در 500 دست پوکر

42 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

49 روز قبل

امتیاز: 1

Three Amigos
Three Amigos

10 بار برنده شدن در یک دست پوکر با "سه تایی"

49 روز قبل

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

AK47
AK47

برنده شدن در یک دست پوکر با داشتن آس و شاه در دست.

49 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

AA+
AA+

برنده شدن در یک دست پوکر با داشتن دو آس در دست.

49 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Bot (Sit&go)
Tourney Bot (Sit&go)

بازی در ده تورنمنت Sit&Go به جز دو نفره ها.

49 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

House Party
House Party

10 بار برنده شدن در پوکر با "فول"

49 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

50 روز قبل

امتیاز: 1

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

51 روز قبل

امتیاز: 103

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

51 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Bingo Lover
Bingo Lover

بازی در 50 دست بینگو

51 روز قبل

امتیاز: 5 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

52 روز قبل

امتیاز: 40

Coupongo
Coupongo

داشتن حداقل یک کوپن باطل بدون زدن حتی یک شماره، برای اولین بار

52 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به ده میلیون برای اولین بار

52 روز قبل

امتیاز: 50

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

55 روز قبل

امتیاز: 8

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

59 روز قبل

امتیاز: 56

Ruby Path
Ruby Path

بردن 5 امتیاز بادکنک در یک بازی

59 روز قبل

امتیاز: 20 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

62 روز قبل

امتیاز: 4

Flush Master
Flush Master

10 بار برنده شدن در پوکر با "فلاش - رنگ"

68 روز قبل

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Sweet Suit
Sweet Suit

برنده شدن در یک دست پوکر با "استریت فلاش"

68 روز قبل

امتیاز: 20 پوکر تگزاس هولدم

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

68 روز قبل

صفحه: 3