بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

افتخارات

Harvest time

Harvest time

Visiting Abandoned Farm for the first time

Dragon victory

Dragon victory

Winning with Dragon Wild having bet 1000 coins or more

Bewitched

Bewitched

Winning Fairy Wild having bet 1000 coins or more

Charmed spins

Charmed spins

100,000 spins on Charmed Woods

Diamonds are forever

Diamonds are forever

Collecting 100 diamonds.

Key moment

Key moment

Finding the key for the 1st time.

Shark attack

Shark attack

Winning with Wild Shark for the 50th time.

Blown away

Blown away

Winning with Blowfish for the 25th time.

Great sea

Great sea

Big Win on Seaside for the 100th time.

Ruby red

Ruby red

Collecting 250 red diamonds.

Purple stones

Purple stones

Collecting 500 purple diamonds.

Shiny ones

Shiny ones

Collecting 1000 yellow diamonds.

Go green

Go green

Collecting 10,000 green diamonds.

Double Impact

Double Impact

5th winning with two Wild Sharks at a time.

Oldies goldies

Oldies goldies

Winning in total more than 100,000 coins in mini-games

Oldies goldies

Oldies goldies

Winning in total more than 500,000 coins in mini-games

Oldies goldies

Oldies goldies

Winning in total more than 1,000,000 coins in mini-games

Oldies goldies

Oldies goldies

Winning in total more than 5,000,000 coins in mini-games

Pin-up master

Pin-up master

Starting mini-game more than 5 times

Pin-up master

Pin-up master

Starting mini-game more than 10 times

Pin-up master

Pin-up master

Starting mini-game more than 25 times

Pin-up master

Pin-up master

Starting mini-game more than 100 times

Collector

Collector

Collecting 2 postcards at once for the 5th time

Collector

Collector

Collecting 2 postcards at once for the 10th time

Collector

Collector

Collecting 2 postcards at once for the 15th time

Collector

Collector

Collecting 2 postcards at once for the 25th time

Cards hunter

Cards hunter

Collecting 3 postcards at once for the 1st time

Cards hunter

Cards hunter

Collecting 3 postcards at once for the 5th time

Cards hunter

Cards hunter

Collecting 3 postcards at once for the 10th time

Memory Champ

Memory Champ

Matching all pairs in mini-game for the 10th time

Memory Champ

Memory Champ

Matching all pairs in mini-game for the 50th time

Memory Champ

Memory Champ

Matching all pairs in mini-game for the 100th time

Memory Champ

Memory Champ

Matching all pairs in mini-game for the 250th time

Tune it up!

Tune it up!

Winning 2500 coins on free spins.

Tune it up!

Tune it up!

Winning 10,000 coins on free spins.

Tune it up!

Tune it up!

Winning 25,000 coins on free spins.

Tune it up!

Tune it up!

Winning 50,000 coins on free spins.

Spinning master

Spinning master

Reaching level 55

Reels guru

Reels guru

Reaching level 75

Indestructible

Indestructible

Reaching level 99

It's a Bingo!

It's a Bingo!

Scoring Bingo for the first time in Bingo Slots

Infallible

Infallible

Finding correctly 5 mice in a row during mini-games.

Infallible

Infallible

Finding correctly 10 mice in row during mini-games.

Infallible

Infallible

Finding correctly 25 mice in row during mini-games.

Infallible

Infallible

Finding correctly 50 mice in row during mini-games.

A man or a mouse

A man or a mouse

Starting mini-game more than 25 times

A man or a mouse

A man or a mouse

Starting mini-game more than 100 times

A man or a mouse

A man or a mouse

Starting mini-game more than 250 times

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

Chief Lord Ace

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win