1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

865
بازیکن در حال بازی
457٬413
بازیهای انجام شده
10٬000 +
Players monthly

رامی با دو دسته کارت 2009.

4.5 (آرا: 160)
یک بازی محبوب برزیلی ها که مشابه رامی است و در دو تیم دو نفره بازی می شود.