1000

Welcome Bonus

Free gamechips every day!

575
بازیکن در حال بازی
412٬721
بازیهای انجام شده
10٬000 +
Players monthly

رامی با دو دسته کارت 2009.

4.5 (آرا: 155)
یک بازی محبوب برزیلی ها که مشابه رامی است و در دو تیم دو نفره بازی می شود.