رامی با دو دسته کارت 2009.

143 بازیکنان آنلاین
به هدف بازی رسیده و پیروزی خود را اعلام کنید!
143 بازیکنان آنلاین

رامی با دو دسته کارت 2009.

4.5 (آرا: 244)

About

یک بازی محبوب برزیلی ها که مشابه رامی است و در دو تیم دو نفره بازی می شود.