رامی با دو دسته کارت 2009.

130 بازیکنان آنلاین
به هدف بازی رسیده و پیروزی خود را اعلام کنید!
130 بازیکنان آنلاین

رامی با دو دسته کارت 2009.

4.5 (آرا: 174)

About

یک بازی محبوب برزیلی ها که مشابه رامی است و در دو تیم دو نفره بازی می شود.