رامی با دو دسته کارت 2009.

134 بازیکنان آنلاین
به هدف بازی رسیده و پیروزی خود را اعلام کنید!
134 بازیکنان آنلاین
بازی

رتبه

#عکسشناسهکشورکلوپ VIPRGCGAWLS
1Brazil 6359.032846682045801
2Poland 6285.04329064206512221
3Zimbabwe 6079.38106257672955
4Tokelau 6002.25177117153
5  5976.163102192163939-3
6Poland 5919.38593415368822413
7Brazil5879.94135584686214937-1
8  5826.57689164892005
9Poland 5822.16165911071588-1
10Paraguay 5785.06959526668029152
11Brazil 5778.759302735353394535
12Brazil 5737.761808151119689-1
13Brazil 5733.27112122744377-1
14Brazil5724.64561710319824194
15Brazil 5723.829994582417-1
16  5722.9628816817301149-2
17Russia 5717.149192566353-1
18Norway 5697.0162113410211
19  5685.546893441248-2
20Brazil 5641.78247717572-2
21Poland 5641.1341871527141471-2
22  5633.444067272134-1
23Brazil 5605.1378425654292412-1
24Poland 5604.606764417259-1
25Poland 5596.432131171422
26Mexico 5593.19596110326326982
27Iceland 5591.7150833131956
28  5586.0524691220624071
29Poland 5583.906095240444316523
30  5570.5150513471585