sajad_RoyaL_Poker2

 
ملحق شده: 2012-09-20
why so serious?
امتیاز37بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 163
آخرین بازی

سیب عشق
----------------------------------


 

----------------------------


اینا به جاذبه زمین و این سوسول بازیا اعتقاد ندارن

 

 


-------------------------------


 

ﻓﺎﻣﻴﻞ( ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ): ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪﻳﻢ !
ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ : ﻣﮕﻪ ﻗﺒﻼٌ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮﺩﻳﻢ! ؟
ﻓﺎﻣﻴﻞ: ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪﻳﻢ!
ﻫﻤﺴﺎﺩﻩ : ﮐﺎﮐﻮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻲ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻢ!
ﻓﺎﻣﻴﻞ: ﺍﻱ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﻴﮑﻨﻴﻦ! ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﺮﻱ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﮐﻴﮏ ﺗﻮ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﻳﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺎﺩ ﺳﺮﺍﻏﻤﻮﻥ!
ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ : ﺑﺎﺯ ﻣﺎ ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻔﺖ ﺑﮑﺸﻴﻢ!
ﻓﺎﻣﻴﻞ: ﻫﻤﺴﺎﺩﻩ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻱ 12ﺑﺎﺭ ﮐﺘﮏ ﻣﻴﺨﻮﺭﻱ ﺑﻴﺎ ﺍﻳﻨﻮ ﻫﻢ ﮔﺮﺩﻥ ﺑﮕﻴﺮ!
(ﻣﺠﺮﻱ ﻣﻴﺎﺩ)
ﻫﻤﺴﺎﺩﻩ : ﺁﻗﻮ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﻪ !
ﻣﺠﺮﻱ: ﭼﻲ؟
ﻫﻤﺴﺎﺩﻩ : ﻫﺮﭼﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻲ، ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮﺯﻳﻞ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﺍﺧﺘﻼﺱ 3 ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻱ، ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ …
ﻣﺠﺮﻱ: ﭘﺲ ﮐﻴﮏ ﺭﻭ ﮐﻲ ﺧﻮﺭﺩﻩ؟ ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺭﺩﻱ؟
ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ : ﺍﻱ ﺧﺪﺍ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﮕﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭽﻲ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﻴﮕﻲ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺱ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻳﻪ ﮐﻴﮏ 7ﺗﻮﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺪﻱ؟؟

 

 


----------------------------------------


ﺑـﻨﻈﺮﻡ ﺍﺻـﻼ ﺟـﺎﻟـﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧـﺘـﺮ ﺁﺩﻡ ﺍﺯ ﺗـﮑﻨﻮﻟـﻮﮊﯼ ﺳﺮ ﺩﺭ ﺑـﯿـﺎﺭﻩ
ﻣﺜـﻼ ﺑـﻬﺶ ﺑﮕـﯽ ﭼـﯿﮑـﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨـﯽ؟؟
ﺑـﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﯾـﻨــﺪﻭﺯ ﻋـﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨـﻢ!
ﻧـﺼﻒ ﺟـﺬﺍﺑـﯿﺖ ﺩﻭﺱ ﺩﺧـﺘـﺮ ﺑـﻪ ﺧـﻨـﮓ ﺑـﻮﺩﻧـﺸﻪ..!!

 

 

 

اتفاقا ویندوز نصب کردنشون هم باحاله یه بار بشینین ببینین 

 

 

 

مورد داشتیم که رفته خونه دختره ویندوز عوض کرده
دختره گفته اگه میشه مای کامپیوتر رو هم نصب کنید !
اونم گفته اونجوری هزینتون بیشتر میشه ها
دختره گفته :چاره ای نیس، نصب کن 

 

ﭼﻨﺪﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺩﺧﺘﺮ همسایه ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﻍ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﻏﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟
ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺮﻏﺎﯼ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻦ !!!!!
ﺁﺧﻪ ﻣﮕﻪ ﻣﺮﻍ ﻧﺮ هم ﺩﺍﺭﯾﻢ !
قرآن ها رو بذارید رو سرتون
الهی العفو 

 

 

 

چرا مردا و پسرا دوست دارن دوست دختر یا همسرشون خنگول باشه ؟ جواب: تا از پدرسوخته بازیای اونا نتونه سر در بیاره 

 

 

 

دختر: عزیزم دوستم دارى؟
پسر: اره خیلى
دختر: بهم ثابت کن 
پسر: چجورى؟!
دختر: برو با اون شیر بجنگ!
پسر: عزیزم اخه من اگه با شیر بجنگم، منو تیکه تیکه میکنه و مى خوره بدش دیگه چیزى ازم نمیمونه… یه چیز دیگه بگو؟!
دختر: گوشیتو بده پی ام هارو بخونم !
پسر: کو؟ کجاس این شیر پدرسگ؟! بگو برم پاره پارش کنم ….


------------------------------------------


میگم قدیم که موبایل اختراع نشده بود فامیل و آشنا وقتی تو کوچه همو میدیدن سرشونو تو چی میکردن و رد میشدن؟! 


---------------------------------------------


خب دیگه ساسی مانکن هم سطل یخ ریخت رو سرش! جمع کنید بریم شربت آبلیمو بریزیم

 

 


---------------------------------------


 

 

 

 -------------------------------------------------------ابتدا حروف جا افتاده در میان "ت" و "ک" را پر می کنید. سپس عدد مورد نظر را ارسال می کنید.عطر سنجد به مقدار لازم برایتان ارسال می شود. هی می مالید به تن و بدنتان و راه می افتید در کوچه و خیابان. بقیه اش را شرکت عطر سنجد تضمین می کند. هزینه مکان و مالیات بر ارزش کاسته، جداگانه محاسبه می شود. توصیه می شود به پنج "مورد" اول بی محلی کنید. احتمالا موقعیتهای بهتری در انتظار شماست

 

 

 

 

 

 

تشکیک؟ تملیک؟ تبریک؟ تدارک؟ یا حتی ته‌ دیک؟! ترک؟ تملک؟ تبرک؟ تیرک؟ تاندون پای غوک؟ 
بیایید نیمه پر لیوان رو ببینیم. اون کلمه تفکیک باید باشه با توجه به مباحث روز درباره تفکیک جنسیتی 

 

بعد میگن چرا آمریکا تحریم ها رو بر نمی داره 

 

میگم نمیشه یه چیزی بسازن که دیگه تو خیابون هم راه نیفتیم؟ 


-------------------------------------------------------


 

از قدیم و ندیم گفتن آن چیز که خار آید یک روز به کار آید

 

 

 

 --------------------------------------------------- 

 

عشق اگر باشد، مرکب و مقصد مهم نیست؛ بالاخره با یک چیزی یه وقتی به سایه بانی می توان رسید….

 

 

 

 --------------------------------------------------------------- 

 

امید نوشته: من آدم مذهبی ای نیستم ولی هنگام مطالعه یک کتاب مذهبی (از روی کنجکاوی) به حدیثی برخوردم که برایم تکان دهنده بود .. تاثیر عجیبی رویم گذاشت و از زمان خواندن آن حدیث ( مربوط به یکی از امامان شیعی) زندگیم خیلی تغییر کرده.

 

حدیث این بود : زشت ترین کار این است که انسان چیزی را که در خود وجود دارد ، در دیگران بد بداند

 

دقت کردید؟

 

تا حالا شده از اینکه کسی به شما دروغ می گوید حرص بخورید ؟ ولی آیا تا حالا خودتان اصلا” دروغ نگفته اید؟

 

تا حالا شده از اینکه راننده ای قوانین را رعایت نمی کند لجتان بگیرد؟ آیا تا حالا خودتان همیشه قوانین رانندگی را رعایت کرده اید؟

 

تا حالا شده از اینکه کسانی صف را رعایت نمی کنند اعصابتان خرد شود ؟ آیا تا حالا خودتان همیشه صف را کاملا” رعایت کرده اید؟

 

تا حالا شده از اینکه کسی خوبی شما را جبران نکرده دلخور شوید؟ تا حالا خودتان همیشه خوبی همه را جبران کرده اید؟

 

ما همیشه برای خطاهای خودمان توجیه می آوریم ولی اگر عمیقا” به رفتار خودمان توجه کنیم می بینیم ممکن است رفتارهای نادرست دیگران هم همین توجیهات را داشته باشد.

 

اصلا” اینکه ما از اطرافیان خود همیشه دلخور و طلبکار هستیم و خودمان را خوب مطلق می دانیم باعث می شود به اندازه کافی از زندگی لذت نبریم.

 

 -------------------------------------------------درسته که من در نگاه اول جذاب نیستم ولی یه جایی بین نگاه چهل و سوم تا شصت و هفتم جذابم متاسفانه کسی اینقدر نگاه نمیکنه


----------------------------نسل قدیم فیلم ساختن "از کرخه تا راین"، الانم باید بسازن "از وایبر تا لاین"


--------------------------------------------