S.a.S.i

ملحق شده: 2012-06-01
new begining for me....
امتیاز112بقیه
To keep level: 
Points needed: 88
آخرین بازی

زندگی را ورق بزن...

2014-10-25       

زندگی را ورق بزن
هر فصلش را خوب بخوان
در فصل کاشت با بهار برقص
در فصل داشت با تابستان بچرخ
پس از برداشت
در پاییز کنار دیوار بنشین
با زمستان کنار کرسی بنشین …
شاهنامه بخوان واستکان استکان چای
به سلامتی نفس کشیدنت بنوش
مبادا … مبادا زندگی را
دست نخورده برای مرگ بگذاری!

"نسرین بجهتی"

سلامی دوباره خدمت اعضای گل پرشیا! دو ماه گذشت و آموزشی من تموم شدn17.gif دوباره اومـــدم... البته هنوز تقسیم بعد از آموزشس مونده دعا کنید شهر خودم گرگان بیوفتم اگر نیوفتم یه دوسالی دوباره کلا نیست میشمn26.gif