S.a.S.i

 
ملحق شده: 2012-06-01
new begining for me....
امتیاز130بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 70
آخرین بازی
9 Ball Pool

9 Ball Pool

9 Ball Pool

Experience points54
بردها2 (33.33%)
بازیهای انجام شده6
Blackball Pool

Blackball Pool

Blackball Pool

Experience points82
بردها4 (30.77%)
بازیهای انجام شده13
Golden Reels Casino Slots

Golden Reels Casino Slots

Golden Reels Casino Slots

Experience points2٬480
Total Winnings2215
Pool Live Pro

Pool Live Pro

Pool Live Pro

ژتون برده80٬970
بردها96 (42.67%)
بازیهای انجام شده225

ایت بال – نوع دیگر

Experience points3٬503
بردها88 (43.56%)
بازیهای انجام شده202

Blackball Pool

Experience points82
بردها4 (30.77%)
بازیهای انجام شده13

9 Ball Pool

Experience points54
بردها2 (33.33%)
بازیهای انجام شده6

Snooker Live Pro

Experience points71
بردها2 (50%)
بازیهای انجام شده4
Snooker Live Pro

Snooker Live Pro

Snooker Live Pro

Experience points71
بردها2 (50%)
بازیهای انجام شده4
ایت بال – نوع دیگر

ایت بال – نوع دیگر

ایت بال – نوع دیگر

Pool 8 - small table

رتبه4946.11
بازیهای تمام شده6 (85.71%)
بازیهای ترک شده1 (14.29%)
بردها1 (16.67%)
باختها5 (83.33%)
دوره1
ایت بال – نوع دیگر

ایت بال – نوع دیگر

ایت بال – نوع دیگر

Experience points3٬503
بردها88 (43.56%)
بازیهای انجام شده202
بینگو

بینگو

بینگو

بازیهای تمام شده223
ژتون (برده و باخته)606٬192
ژتون برده9٫21میلیون
ژتون باخته8٫60میلیون
پوکر 5 کارتی بسته

پوکر 5 کارتی بسته

پوکر 5 کارتی بسته

بازیهای تمام شده195
ژتون (برده و باخته)201٬794-
ژتون برده2٫48میلیون
ژتون باخته2٫68میلیون
پوکر اوماها

پوکر اوماها

پوکر اوماها

بازیهای تمام شده7957
ژتون (برده و باخته)18٫66-میلیون
ژتون برده505٫09میلیون
ژتون باخته523٫75میلیون
پوکر تگزاس هولدم

پوکر تگزاس هولدم

پوکر تگزاس هولدم

بازیهای تمام شده38062
ژتون (برده و باخته)1٫36میلیون
ژتون برده1٫81 میلیارد
ژتون باخته1٫81 میلیارد
جک پات

جک پات

جک پات

بازیهای تمام شده147
ژتون (برده و باخته)204٬700-
ژتون برده183٬600
ژتون باخته388٬300
رامی با دو دسته کارت.

رامی با دو دسته کارت.

رامی با دو دسته کارت.

بازیهای انجام شده1
بردها0 (0%)
ژتون برده0
مرحله2
دوره0
ماجونگ

ماجونگ

ماجونگ

بازیهای تمام شده5 (100%)
بازیهای ترک شده0 (0%)
بهترین نتیجه0
زمان0:00
مرحله1
Experience points2