بینگو

79 بازیکنان آنلاین
آیا سریع العمل و تیز هستید؟ بینگو بازی کنید، همان دبرنای خودمان!
79 بازیکنان آنلاین
بازی

روش بازی Bingo - game rules

جک پات بینگو

Jackpot یک ژتون بازی مختص برای جوایز بازیها میباشد که میتوانید در هنگام بازی آنرا دریافت کنید.برای بردن Jackpot شما میبایست عضو گروه VIP باشید. Jackpot ساخته و برداشتی از میزهای Poker میباشد. هرچه تعداد بازیکنان بیشتر باشد – اجزاء و Jackpotهای بیشتر و بزرگتر خواهند بود.

4٬429٬597 GameChips to win!

برای زدن Bingo با چند عدد توپ که پایین تر از آنهایی که در میز نشان داده هستند جایزه داده میشود. Jackpot در بازیهای تک به تک و یا بازیهای شخصی برده نمیشود.


Depending on the cost of a coupon, the jackpot will be paid out according to these rules:

Coupon cost 100 10% of total jackpot
Coupon cost 1000 40% of total jackpot
Coupon cost 5000 80% of total jackpot