بینگو

140 بازیکنان آنلاین
آیا سریع العمل و تیز هستید؟ بینگو بازی کنید، همان دبرنای خودمان!
140 بازیکنان آنلاین
بازی

روش بازی Bingo - game rules

بازپرداخت چیست؟

It’s a loyalty bonus that adds extra value to your gaming experience. Earning Rakeback is an easy way to recoup some of the GameChip fees taken during online play.

کانیات چیست؟

It is a 10% fee taken in the game of Bingo. Every single account is automatically qualified for our Rakeback program.

What is rake
Claim your Rakeback and check actual statistics by clicking the purse icon visible in the Flash and Advanced versions of Bingo.
روش دریافت بازپرداخت در سایت GameDesire
  • نیازی به چیف، لرد یا آس بودن نیست، این قابلیت برای همه است
  • میزان فعالیت شما، مقدار بازپرداخت را تعیین میکند
  • شما سهم خود را از تمام دستهای بازی میگیرید، مهم نیست باخته یا برده باشید
  • بازپرداخت درخواستی مستقیما به اکانت شما واریز میشود
  • پیگیری بازپرداخت بطور کاملا ساده